LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Rådgiver / seniorrådgiver i Teknologirådet

Søknadsfrist: 10.10.2023

Teknologirådet

Teknologirådet ble opprettet i 1999 etter initiativ fra Stortinget. Rådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og øvrige myndigheter om ny teknologi, og bestemmer selv fritt hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Virksomheten finansieres over Nærings- og fiskeridepartementets post i statsbudsjettet, mens Norges forskningsråd har det forvaltningsmessige og administrative tilsynsansvaret.

For mer info se 

teknologiradet.no

.

Vi gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi som er viktig for Norge, og jobber for tiden spesielt med muligheter og risiko ved kunstig intelligens, og banebrytende grønne teknologier.

Våre prosjektledere jobber over tid med ulike temaer, men alltid i skjæringspunktet mellom teknologi og samfunn.

Hva blir hovedarbeidsoppgavene dine?

Som prosjektleder i Teknologirådet vil du lede prosjekter, analysere trender og skrive rapporter om muligheter og konsekvenser av ny teknologi. 

Det vil si at du vil jobbe med å:

 • lede ekspertgrupper, utvikle fremtidsscenarioer og organisere lekfolksinvolvering
 • legge fram anbefalingene våre for Stortinget og regjeringen, men også andre interesserte innen offentlig og privat virksomhet og organisasjonsliv
 • bidra til offentlig debatt gjennom innlegg og intervjuer i mediene
 • delta i internasjonale prosjekter og nettverk

Hvem ser vi etter?

I Teknologirådet er det viktig at du engasjerer deg, og er nysgjerrig og selvgående.

Vi ønsker at du har følgende kompetanse:

 • mastergrad eller tilsvarende innenfor eksempelvis teknologi, samfunnsfag, juss eller økonomi
 • kjenner godt til politiske prosesser og samfunnsendringer, og er god til å analysere teknologi og politikk
 • kan vise til erfaring fra analyse og rapportskriving
 • er god til å formidle muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • har gjennomføringskraft

Hva tilbyr vi deg?

 • en variert og utfordrende arbeidshverdag med stadig nye fagfelt og metoder
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og smarte kolleger
 • lønn etter avtale som rådgiver/seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner
 • gode pensjonsbetingelser og muligheten til å søke om gunstig boliglån i Statens pensjonskasse
 • Forskningsrådets forsikringsordninger

Teknologirådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Arbeidssted er Teknologirådets lokaler i Kongens gate 14 i Oslo.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte:

 • Direktør Tore Tennøe på 917 16 206 eller 
 • Prosjektleder Hanne Sofie Lindahl på 920 48 127, eller 
 • lese mer på vår nettside www.teknologiradet.no

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Tore Tennøe (Direktør),  E-mail, +47 917 16 206
 • Hanne Sofie Lindahl (Prosjektleder),  E-mail,  +47 920 48 127

Hjemmeside: forskningsradet.no

Powered by Labrador CMS