LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Forsker / diagnostiker i fiskesykdommer

Søknadsfrist: 02.03.2021

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2021 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Stillingen ligger i seksjon for fiskediagnostikk som ledes fra vårt kontor i Harstad. Arbeidssted for stillingen er ved ett av våre laboratorier (Harstad, Trondheim, Bergen, Ås). Fjernaksess til våre databaser gir ytterligere fleksibilitet til arbeidssted i kortere eller lengre perioder. Veterinærinstituttet er inne i en prosess med digitalisering av hele sin diagnostiske linje med effektive og fleksible interne løsninger og sømløs datautveksling med næring og forvaltning.

Arbeidsoppgaver

Stillingen inngår i faggruppen som primært jobber med histopatologisk diagnostikk på organmateriale som Veterinærinstituttet mottar eller aktivt henter inn.

I tillegg til rutineprøver vil du delta i diagnostikk av meldepliktige sykdommer, oppklaring av ukjent dødelighet og nye sykdomstilstander.

Videre skal du ha aktiv kontakt med private laboratorier og klinikere i fiskehelsetjenestene knyttet til instituttets rolle som referanselaboratorium. Dette innebærer bl.a. arbeid med kvalitetssikring og harmonisering av fiskediagnostikk, bidra i arrangering av møter med Mattilsynet, private laboratorier og helsetjenester, samt gjennomføre ringtester ved hjelp av web applikasjoner.

Det forventes også bidrag i instituttets pågående digitaliseringsprosess og modernisering av histopatologi.

Stillingen vil inngå i nært samarbeide med de øvrige seksjonene på Veterinærinstituttet og relevante eksterne miljø, i aktuelle nasjonal/internasjonale prosjekt- og forskningssammenhenger.

Reiseaktivitet og feltarbeid må påberegnes

Kvalifikasjoner

 • Veterinær eller fiskehelsebiolog med kunnskap innen fiskediagnostikk generelt og histopatologi spesielt.
 • Det er ønskelig med erfaring fra sykdomsdiagnostikk, men nyutdannede oppfordres også til å søke. Opplæring vil bli gitt.
 • Erfaring fra arbeid knyttet til oppdrettsnæringen er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) og engelsk forutsettes.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsegenskaper.
 • Du er serviceinnstilt i det daglige diagnostikkarbeidet.
 • Du har evne til å arbeide selvstendig.
 • Du er faglig nysgjerrig og ambisiøs.

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en interessant stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1108-1110, avhengig av kvalifikasjoner.

Vi ønsker å informere om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp elektronisk via søknad i WebCruiter. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Geir Bornø.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4342859962

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Geir Bornø (Seksjonsleder), 911 16 649
Powered by Labrador CMS