Spennende jobbmulighet ved Klinikk for psykisk helse og rus ved Vestre Viken!

2 forskerstillinger 100 % - FOU enheten

Søknadsfrist: 26.02.2021

Vestre Viken

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.


Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.


Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.


Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Bli med å videreutvikle vårt satsningsområde innen klinisk relevant forskning på alvorlige psykiske lidelser. Du kommer til et spennende og hyggelig forskningsmiljø!

Vi lyser ut to faste stillinger som forsker i FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus. Stillingene vil inngå i en gruppe med erfarne kliniske forskere og fagutviklere, som gjennom en rekke prosjekter samarbeider med regionale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) er den største fagklinikken i Vestre Viken HF og består av åtte kliniske avdelinger med over 50 seksjoner, 1800 årsverk og 2600 ansatte. Klinikkens FoU-avdeling har som overordnet mål å bidra til å forbedre og utvikle de kliniske kjerneoppgavene. Avdelingen er preget av flerfaglighet og har for tiden 14 medarbeidere (hel- og deltid) med ni ulike fagbakgrunner, og 7 har doktorgrad. Dette er 5 stipendiater (3 ph.d. og 2 postdok), 3 forskere, 4 rådgivere/spesialkonsulenter, samt administrasjonskonsulent og forskningssjef (avdelingens leder, psykiater).

Forskningsutvalget i Vestre Viken vedtok i 2018 et forskningsmessig satsingsområde innenfor tidlige utviklingsfaser og kliniske karakteristika ved særlig psykoselidelser og bipolare lidelser, som har fått tilslutning fra klinikkens ledelse. Dette er derfor også inntatt i vår forskningsstrategi for 2019-2022. Området har betegnelsen «Alvorlige psykiske lidelser: tidlige karakteristika og forløp over tid» (Early development and life-course of severe mental disorders; EarlyMent). Flere prosjekter og ph.d.-grader innen satsningsområdet er fullført eller pågående hos oss, og vi ønsker å styrke dette arbeidet videre.

Blant temaene i våre prosjekter om alvorlig psykisk lidelse er disse: Ungdom i psykoserisiko, selvforstyrrelser og psykose, metodeutvikling for klinisk forskning basert på smarttelefon, perinatal psykisk helse knyttet til mødre med bipolar lidelse, tidlig tilbud om psykoedukative behandlingstilbud og familieinvolvering, selvmordsforebygging, Basal eksponeringsterapi, traumer, behandlingsevaluering og sikkerhetspsykiatri. Vi vektlegger brukermedvirkning i alle prosjekter, og helsefremming, livskvalitet og levevaner er sentralt. Vi implementerer og integrerer Motiverende intervju bredt i klinikken. Det etableres videre en rekke FACT-team, samt FACT Ung, med følgeforskning. Vi har også prosjekter innrettet mot digitalisering av prosedyrer og tjenester, bl.a. psykologiske tester, utrednings-, screening- og tilbakemeldingsverktøy (CheckWare er under innføring). Større regionale forskningssamarbeid er i gang om felles testbatteri og forskningsregistre, som vil legge grunnlaget for kommende forskning i stor skala.

Som forsker vil du rapportere til leder av avdelingen/forskningssjef, og ellers være en del av det forskningsfaglige miljøet i FoU-avdelingen, med utstrakt tilgang til gjensidig støtte og samarbeid.

Til stillingen kreves det i utgangspunktet ph.d.-grad eller tilsvarende forskningskompetanse. Ellers kvalifiserte søkere som er på vei mot en ph.d. kan komme i betraktning. Oppstart etter avtale.

Vi vektlegger erfaring og kompetanse innen følgende felt:

 • Klinisk arbeid innen psykisk helse og rus
 • Komplekse kliniske forskningsprosjekter
 • Forskningserfaring innen alvorlig psykisk lidelse, særlig psykoselidelse og bipolar lidelse
 • Kjennskap til feltet psykoserisiko
 • God kompetanse på statistikk og kvantitativ metode
 • Erfaring og resultater med søknadsskriving og innhenting av eksterne midler

Vi søker en som er personlig egnet, og som:

 • Er positiv og løsningsorientert
 • Er selvstendig, handlingsorientert og tar initiativ
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter og kan motivere andre
 • Liker å jobbe i team og bygge relasjoner, og som har god organisasjonsforståelse

Mulighet for fleksibel arbeidstid etter avtale, samt for relevante kurs og kompetansebygging.

Webcruiter-ID: 4340591275

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Paul Møller (Forskningsjef), 911 76 084
Powered by Labrador CMS