LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Fiskehelseansvarlig

Søknadsfrist: 14.08.2022

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 300 ansatte på seks steder i landet. Fra våren 2021 er hovedkontoret med unike, moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter på Ås sør for Oslo. Se www.vetinst.no

Har du lyst å jobbe med fiskehelse?

Ja da ønsker vi å komme i kontakt med deg! Vi skal ansette ny fiskehelseansvarlig og er på jakt etter deg som er engasjert i og opptatt av fagområdet

Stillingen er plassert i seksjon Havbruk, villfisk og velferd, som ligger i avdeling for Fiskehelse og fiskevelferd. Seksjonen jobber med kunnskapsstøtte til myndighetene, samfunnskontakt og anvendte forskningsprosjekter innen fiskehelse, fiskevelferd, villfiskhelse og havbruksbiologi. Vi har i dag 8 ansatte fordelt i Brønnøysund, Trondheim, Bergen og Oslo. Seksjonen er preget av selvstendige ansatte med egne ansvarsområder, og vi har et godt arbeidsmiljø med en uformell omgangstone.

Arbeidssted for stillingen vil være enten Ås, Bergen, Trondheim eller Harstad.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Du vil inngå i seksjonens gruppe av fiskehelseansvarlige hvor en av oppgavene er å ha nær kontakt med næringsaktører og forvaltning. Den som ansettes vil i utgangspunktet jobbe innen hele seksjonens ansvarsområde, avhengig av personlige kvalifikasjoner og seksjonens behov. Endringer i arbeidsområde kan komme som følge av instituttets behov til enhver tid. De fiskehelseansvarlige er sentrale i koordinering og utarbeidelse av Veterinærinstituttets kunnskapsstøtte innen fiskehelse og fiskevelferd til Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet, og de bidrar aktivt i instituttets beredskapsarbeid. De fiskehelseansvarlige har også en sentral rolle i samordning av faglige aktiviteter ved instituttet og gir strategiske innspill til ledelsen.

En viktig oppgave er å tilgjengeliggjøre faglig informasjon via forskjellige kanaler som nettsider, populærvitenskapelige artikler, kronikker og vitenskapelige publikasjoner, samt delta med faglig innlegg på nasjonale og internasjonale møter. Det forventes at du tar initiativ til og deltar i forsknings – og oppdragsvirksomhet på instituttet. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever høyere biologisk utdannelse innen avdelingens arbeidsområder, minimum på masternivå.
 • Det er nødvendig å beherske et skandinavisk språk samt engelsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Ønskelig:

 • Vi ønsker gjerne veterinær eller fiskehelsebiolog med doktorgrad, men annen relevant biologisk utdannelse vil absolutt bli vurdert.
 • Du bør ha erfaring fra enten næringsliv, forskning eller forvaltning relevant for seksjonens ansvarsområder, og lengre erfaring fra flere områder vil være en fordel.
 • Sertifikat for personbil er en fordel.
 • Et godt kontaktnett som er relevant for stillingen.

Personlige egenskaper

 • du er imøtekommende og serviceinnstilt
 • du liker å formidle kunnskap i ulike fora og medier
 • du er samarbeidende og inkluderende
 • du er initiativrik og nytenkende

Du kommuniserer og formidler tydelig og godt på norsk/skandinavisk og engelsk

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå og mangfold
 • varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1108-1183, avhengig av kvalifikasjoner. Vi ønsker å informere om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Eirik Biering.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4539256287

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS