LEDIG STILLING VED SINTEF

Sommerforskere - Cyber Security 2022

Søknadsfrist: 10.11.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innenfor digitale teknologier, teknologiorienterte samfunnsfag og helse. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.

SINTEFs visjon er "Teknologi for et bedre samfunn". Sammen med våre oppdragsgivere utvikler vi kunnskap og løsninger som bidrar til økt, bærekraftig verdiskaping, eller som bidrar til bedre ressursutnyttelse og helt nye inntektsmuligheter.

I SINTEF får du være med å utvikle fremtidens teknologi.

I et samfunn som stadig blir mer avhengig av tingenes internett og data overalt, må sikkerhetsløsningene være tilfredsstillende og hensiktsmessige. Vi bidrar til at man kan stole på alle elektroniske tjenester, at vi kan føle oss trygge på dem vi kommuniserer med, og at vi kan ferdes elektronisk uten å gå på akkord med våre personvernprinsipper. Vi jobber vi med programvaresikkerhet, innebygd sikkerhet og personlig integritet, sikkerhet i kritisk infrastruktur, sikkerhet i 5G og andre kommunikasjonsteknologier, og utfører risiko- og sårbarhetsvurderinger for næringsliv og offentlige virksomheter. Vi kombinerer dyp teknisk og forskningsmessig spisskompetanse med næringsforståelse og domenekunnskap.

Vi tilbyr spennende sommerjobber i Trondheim for dyktige studenter med bakgrunn i informasjonssikkerhet, kommunikasjonsteknologi, datateknologi og/eller informatikk (fortrinnsvis fra 3. og 4. årskurs) med interesse for de ulike fagområdene vi jobber med i Cyber Security.

Arbeidsoppgavene vil bli definert i løpet av våren 2022, basert på din bakgrunn og vårt behov. Du vil bli integrert i pågående forskningsprosjekter, og vil få en fadder som følger deg opp litt ekstra.

Søknad må inneholde CV, karakterutskrift, og en kort beskrivelse av fagområde eller problemstilling du er mest interessert i å jobbe med hos oss.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS