LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskere til avdeling Termisk Energi

Søknadsfrist: 03.10.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF søker neste generasjon problemløsere

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til vekst, innovasjoner og løsninger for våre kunder og samfunnet. Sammen med våre kunder jobber vi hver dag med å skape samfunnsnytte og konkurransekraft. FNs bærekraftsmål er førende for arbeidet i SINTEF. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn.

I avdeling Termisk Energi ved SINTEF Energi utvikler og gjennomfører vi prosjekter med utgangspunkt i utnyttelse, transport og lagring av termisk energi – fra industriell overskuddsvarme til biomasse og gass. Vi ser nå etter nye kollegaer med spisskompetanse og ambisjoner innen våre fagområder.

Vi har en ledende rolle i flere internasjonale prosjekter og vi bidrar i utviklingen av teknologi og løsninger for framtidens bærekraftige industri. Noen sentrale fagområder er effektiv energibruk, energilagring, bioenergi og CCS. Vi leder blant annet HighEFF, som er verdens største forskningssenter innen energieffektivisering i industrielle prosesser (Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME)) og vi deltar i tilsvarende senter på Bioenergi og CCS.

Sentralt i vår strategi er samspillet mellom laboratorieforsøk og matematiske modeller innen termiske prosesser. Det betyr at vi utvikler og bygger avansert utstyr i laboratoriet. Dette benyttes til å fremskaffe data av høy kvalitet. Eksperimentelle data er nødvendig for å utvikle og forstå matematiske modeller, samt for validering av prosesser og komponenter.

I SINTEF har du mulighet til å utvikle dine ferdigheter og realisere dine ambisjoner på mange områder, både i retning av faglig ekspertise, prosjektledelse og linjeledelse. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. En stilling hos oss innebærer prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia, i tillegg til faglig utvikling. Erfaring fra prosjektarbeid og -utvikling i næringslivet kan påvirke den stillingen du eventuelt trer inn i.

Vi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid med NTNU i mange av prosjektene våre og i laboratoriene.

Vi søker nysgjerrige personer med relevant bakgrunn på mastergrads- eller ph.d.-nivå, og som har evner og lyst til å jobbe innen våre fagområder. Industrierfaring vil være en styrke.

Vi tilbyr:

  • Et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning
  • Et dynamisk arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og initiativ
  • God ledelse og systematisk utvikling av ledertalenter
  • En variert og fleksibel arbeidshverdag
  • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad
  • Konkurransedyktig lønn med gode velferdsordninger
  • En moderne pensjonsordning, og meget gode forsikringsordninger

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS