LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskere - Havbruk

Søknadsfrist: 30.01.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

SINTEF søker neste generasjon problemløsere SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til vekst, innovasjoner og løsninger for våre kunder og samfunnet. Sammen med våre kunder jobber vi hver dag med å skape samfunnsnytte og konkurransekraft. FNs bærekraftsmål er førende for arbeidet i SINTEF. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean er et ledende forskningsmiljø innen teknologi for havbruksnæringen, og favner utviklingsretningene innen konvensjonelt merdbasert havbruk i sjø, lukket produksjon i sjø, fiskeoppdrett på land og havbruk til havs. Fremtidens løsninger vil omfatte teknologi som digitale løsninger, autonome løsninger og robuste konstruksjoner, hvor forståelse for operasjoner og biologiske effekter i oppdrett på land og i sjø vil være avgjørende.

Vi arbeider langs hele verdikjeden for havbruk, fra fisken klekkes til den slaktes og foredles til endelig produkt. Havbruksavdelingen utvikler kunnskap og teknologi som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskapning. Vi har en strategi om å øke aktivitetene innen lukket og semilukket produksjon av fisk. Vi ser at behovene i havbruksnæringa er store, og vi opplever en økende etterspørsel etter vår kompetanse. Avdelingen består av 3 multidisiplinære faglag; Havbrukskonstruksjoner & sikkerhet, Havbruksoperasjoner & -robotikk og Produksjonsbiologi & produksjonsmiljø.

Vi søker nye kollegaer med bakgrunn og/eller kompetanse innen følgende fagdisipliner:

 • Bioinformatikk eller molekylærbiologi med kompetanse innen bioinformatikk
 • Vannkvalitet og vannbehandling i lukkede produksjonssystemer
 • Numerisk modellering (CFD), gjerne med erfaring innen biologiske ingeniørfag, strømninger og bioreaktormodellering
 • Hydrodynamikk/responssimuleringer med bruk av numeriske metoder og eksperimentelle forsøk
 • Utvikling av digitale simuleringsverktøy for bruk i hydrodynamiske simuleringer og utvikling av digitale tvillinger

SINTEF søker deg som har

 • Mastergrad eller doktorgrad i relevante fagområder
 • Erfaring med ledelse av forskningsprosjekter
 • Relevant erfaring fra sjømat- eller næringsmiddelindustri
 • Forståelse for biologiske systemer eller produksjon av fisk
 • Domenekunnskap om havbruk eller fiskeriteknologi
 • Faglig dyktig, arbeidsvillig og initiativrik
 • Jobber selvstendig og i tverrfaglige team
 • Kommuniserer godt på norsk, muntlig og skriftlig

SINTEF tilbyr:

 • Jobb i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • Unike muligheter til faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent kompetansemiljø. Vi kan legge til rette for å kombinere forskerstilling i SINTEF med PhD studier eller postdoktor.
 • Engasjerte, dyktige og trivelige kollegaer
 • Tilgang til verdensledende laboratorier for forskning på teknologier i havrommet
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team
 • Konkurransedyktig lønn med gode velferdsordninger
 • En moderne pensjonsordning, og meget gode forsikringsordninger

Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 30. januar 2022.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS