LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker innen fysikalsk metallurgi / resirkulering

Søknadsfrist: 15.09.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Vil du være med å bidra til løsninger for fremtidens industri?

Vi søker ny medarbeider i Trondheim.

Hvem er vi:

Forskningsgruppen Støping, forming og resirkulering er en del av avdelingen Materialproduksjon og prosessering ved SINTEF Industri. Vi utfører primært oppdragsforskning for landbasert vareproduserende industri med vekt på utvikling, videreforedling og resirkulering av metaller. Gruppen består i dag av ni personer og vi jobber tett sammen med andre grupper i SINTEF og NTNU for å løse forskningsoppgaver innenfor våre fagfelt. Vi har i dag prosjekter innenfor legeringsutvikling og støping av aluminium og jern, additiv tilvirkning, forming og resirkulering av metaller. Vi drifter store avanserte laboratorier både innenfor støping, forming, additiv tilvirkning og resirkulering, og har i tillegg et moderne metallografisk laboratorium.

Vi skal nå styrke vår kapasitet innen fysikalsk metallurgi og resirkulering, og søker etter engasjerte personer som kan bidra til dette.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Vi søker en medarbeider som skal bidra i våre forsknings- og akkvisisjonsaktiviteter innenfor fysikalsk metallurgi og resirkulering. Dette omfatter planlegging og utførelse av forsøksvirksomhet, samt videreutvikling av laboratorievirksomheten. Vår nyansatte vil inngå i prosjektteam på flere prosjekter og vil etter hvert få prosjektlederansvar. Vår nye medarbeider skal i tillegg bidra med salg av forskningsprosjekter innenfor sine ansvarsområder. Vi ønsker å øke vår internasjonale prosjektportefølje og vår nye medarbeider vil knyttes opp mot dette arbeidet. Arbeidet i SINTEF skjer i nært samarbeid med våre kunder fra norsk og internasjonal industri.

Ønsket kompetanse og erfaring for stillingen er:

 • Formell kompetanse på dr. ing.-nivå innen fysikalsk metallurgi/materialteknologi
 • Erfaring fra produksjons- og laboratoriearbeid
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Godt nettverk innenfor fagmiljøet både nasjonalt og internasjonalt

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig, fleksibel og lærevillig
 • Leveranseorientert
 • Nøyaktig, strukturert og ryddig
 • God framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling.
 • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt.
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn.

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS