Ledig stilling ved SINTEF

Forsker - Produksjonsbiologi nye marine arter

Søknadsfrist: 31.10.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vil du bli vår nye kollega?

Det økende matbehovet og knapphet på ressurser gjør det nødvendig med nye biomarine verdikjeder. Vi må utvikle løsninger for å produsere mat, fôr og råstoff for ulike anvendelser på en effektiv og klima- og miljøvennlig måte.

I SINTEF Ocean jobber vi langs hele verdikjeden for akvakultur. Vi er pådriver for å utvikle marin yngelteknologi og nye biomarine verdikjeder basert på lavtrofiske marine arter. Vi jobber i flerfaglige team med produksjonsbiologi, oppdrettsteknologi, vannkvalitet, kjemiske- og molekylærbiologiske analyser, maskinsyn og reguleringsteknikk for å lage gode løsninger for våre kunder. Vi utvikler nye produksjonsmåter for å utnytte næringsstoffer fra avfallsstrømmer fra blå og grønn sektor i ny sirkulær bioøkonomi på land og i sjøanlegg.

Vi opplever en økende etterspørsel etter vår kompetanse og søker derfor en biolog med kompetanse relevant for produksjon av lavtrofiske arter, marin yngel og sirkulær bioøkonomi til faggruppen Akvatiske bioressurser ved avdelingen Miljø og nye ressurser. Vi forsker på nye marine ressurser, havbruksteknologi, overvåking og modellering, marint miljø og klimaløsninger.

Vi er vertskap for Norsk senter for planktonteknologi og Norsk senter for tang- og tareteknologi.

Vi ønsker nå å styrke faggruppen med en biolog til vårt team på lavtrofiske arter i akvakultur.

Arbeidsoppgavene vil være innenfor følgende områder:

 • Forsøksplanlegging og -gjennomføring
 • Publisering
 • Prosjektutvikling
 • Markedsføring

Krav til stillingen som forsker:

 • Mastergrad eller doktorgrad i biologi
 • Faglig dyktig, engasjert og nysgjerrig
 • Jobber godt i tverrfaglige team og har god gjennomføringsevne
 • Kommuniserer godt på norsk både internt og eksternt, muntlig og skriftlig
 • Behersker engelsk både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Gode utviklings-/og karrieremuligheter
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team
 • Dyktige og trivelige kollegaer
 • Et levende og inspirerende fagmiljø som på flere områder er ledende i Europa
 • Internasjonale utfordringer og muligheter
 • Konkurransedyktig lønn og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjon og forsikringsordninger

I SINTEF jobber vi for å utvikle teknologi for et bedre samfunn.

Kontorsted er Trondheim.

Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 31. oktober 2020.

Synes du dette virker spennende og vil høre mer?

Ta kontakt med:

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS