LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker innen termiske prosesser i sjømatindustrien

Søknadsfrist: 11.04.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vil du bli vår nye kollega?

Verden står ovenfor en utvikling med økende befolkning og velstandsvekst, noe som betyr at produksjon, uttak og utnyttelse av biologiske ressurser skjer på en bærekraftig, effektiv og lønnsom måte. Innen 2050 trenger verden minst 70% mer mat enn i dag og teknologiutvikling for å sikre mer bærekraftig matproduksjon gjennom fiskeri og havbruk er pekt på av FAO som et viktig bidrag til å sikre verdens befolkning nok mat.

Faggruppen Automatisert foredling utvikler teknologi og metoder for automatisert sjømatproduksjon fra slakting til ferdig produkt. Gruppen består av forskere med bakgrunn fra kybernetikk, fysikk, bioteknologi, matvitenskap, kuldeteknikk og energieffektivisering. I det daglige jobber vi med prosjekter som bl.a. handler om økt kontroll ved kjøling av laks, prosessoptimalisering for økt makrellfiletering i Norge, energieffektivisering i industrielle kuldeanlegg, tørking av tare, optimal lagring av grønnsaker og mye mer. I både nasjonale og internasjonale prosjekter er forbedring av kjølekjeden (cold chain) og energieffektivisering viktig for å redusere matsvinn, øke produktkvalitet, og redusere CO2-utslipp viktige mål for vårt arbeid. Faggruppen er en av fem faggrupper i avdeling Fiskeri og ny biomarin industri. Avdelingen skaper og leverer verdensledende kunnskap, metoder og teknologi for hele fiskeri- og havbruksnæringen.

Vi opplever en økende etterspørsel etter vår kompetanse og søker derfor etter en forsker med kunnskap og interesse for termiske prosesser (kjøling, frysing, tørking) og energioptimalisering i sjømatindustrien.

Arbeidsoppgavene vil være innenfor flere områder:

 • Analyse, instrumentering, og simulering av kulde- og varmpumpende systemer
 • Planlegging og gjennomføring av laboratorie- og feltforsøk
 • Medvirke til å utvikle nye prosjektideer og realisere dette gjennom salg og utforming av prosjektbeskrivelser
 • Delta aktivt i publisering innen nasjonal og internasjonale fora
 • Prosjektledelse

Krav til stillingen som forsker:

 • Faglig dyktig, engasjert og nysgjerrig
 • Har mastergrad, sivilingeniør eller doktorgrad innen termodynamikk og næringsmiddelprosesser.
 • Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne
 • Har interesse for og gjerne erfaring fra fiskeri- og havbruksnæringen
 • Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn
 • Behersker engelsk både skriftlig og muntlig
 • Kommuniserer godt både internt og eksternt (muntlig og skriftlig)

Vi tilbyr:

 • Gode utviklings-/og karrieremuligheter
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team
 • Dyktige og trivelige kollegaer
 • Et levende og inspirerende fagmiljø som på flere områder er ledende i Europa
 • Internasjonale utfordringer og muligheter
 • Konkurransedyktig lønn og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontorsted er Trondheim. Stillingen rapporterer til forskningsleder i Automatisert foredling. Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 11.april 2021

Synes du dette virker spennende og vil høre mer?

Ta kontakt med:

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS