LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / seniorforsker innen oseanografi og havmodellering

Søknadsfrist: 09.10.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vil du være med på å bidra til en mer miljøvennlig og bærekraftig bruk av havet?

SINTEF Ocean søker forsker/seniorforsker innen oseanografi og havmodellering

I avdelingen Fiskeri og ny biomarin industri har faggruppen Marin modellering og analyse ett av sine satsningsområde å modellere, simulere og analysere samspillet mellom de fysiske, kjemiske og biologiske prosessene i havet for å bidra til miljøvennlig og bærekraftig bruk. Det negative presset på miljøet i havet øker på grunn av menneskelige aktiviteter og klimaendringer. Det haster med å finne gode løsninger og derfor trenger vi å øke vår kapasitet på området.

Faggruppen består av forskere med bakgrunn fra fysisk oseanografi, fiskeri, marinteknikk, hydrodynamikk, nautikk, fysikk, og kybernetikk. Vår egenutviklede programvare SINMOD er anvendt både nasjonalt og internasjonalt til simulering av havstrømmer, sjøtemperaturer, saltholdighet og biologisk produksjon i havet. Dette gjøres for både fortid, nåtid og for framtidsscenarier. Det lages modeller for å estimere spredning av smitte og partikler fra industrielle aktiviteter, effekter av klimapåvirkning (karbonkretsløp og -kjemi) og til en rekke andre formål. Modellen kan kjøres operativt for å gi havvarsel for fysiske og biologiske miljøvariable. Vi benytter også andre modellverktøy som kobles med SINMOD, slik som SWAN og NEMO, for å øke bruken til ulike problemstillinger og oppgaver.

Arbeidsoppgavene er varierte og vil være innenfor flere av områdene:

 • Havmodellering, simulering og analyse som gir viktig beslutningsunderlag til næringer som havbruk, fiskerier, produsenter av fornybare og ikke-fornybare energiformer samt offentlige virksomheter.
 • Videreutvikling og drift av egenutviklet modellerings- og simuleringsprogramvare
 • Utvikling av metoder og verktøy for simulering og analyse av havdata.
 • Utvikling av tjenester basert på analyse av innsamlede data.

Vi tenker oss at du:

 • Har master eller doktorgrad innen oseanografi, kybernetikk, fysikk, datateknologi eller tilsvarende.
 • Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn.
 • Er nysgjerrig og inspireres av å finne nye løsninger og svar.
 • Er interessert i utvikling av analyse- og simuleringsverktøy for marine anvendelser.
 • Har erfaring i bruk av Python, Matlab og Fortran-erfaring med andre havmodeller som NEMO, MOM6 og ROMS.
 • Har arbeidet med dataassimilering fra fjernmålingsdatakilder i operasjonelle modeller.
 • Kan jobbe både i Windows og Linux.
 • Behersker engelsk både skriftlig og muntlig.

Hos SINTEF Ocean legger vi vekt på din personlige og faglige utvikling. Du vil jobbe tett med eksperter på ulike fagområder og bli en del av et inkluderende miljø av meningsfeller som ønsker å bidra til å utvikle samfunnet til det bedre. Du får anledning til å bli del av et inspirerende fagmiljø som på flere områder er ledende i Europa.

Du vil sannsynligvis trives godt hos oss om du liker å jobbe i team og inspireres av å finne de gode løsningene sammen.

Noen liker rutiner og de samme arbeidsoppgavene hver dag. En slik arbeidsdag kan vi dessverre ikke gi deg, men trigges du av innovasjon og teknologi gjort på en bærekraftig måte vil du passe godt inn i SINTEF Ocean. Velkommen til SINTEF som den du er, og den du ønsker å bli!

Kontorsted er Trondheim. Stillingen rapporterer til leder for forskningsgruppen. Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 09.10.2023.

Synes du dette virker spennende og vil høre mer? 

Ta kontakt med:

 • Forskningsleder Harry Westavik, tlf.: 926 90 216, Harry.Westavik@sintef.no
 • Forskningssjef Bård Wathne Tveiten, tlf.:982 30 438, BardWathne.Tveiten@sintef.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS