LEDIG STILLING VED OSLOMET

Forskere på arbeidsinkludering og arbeidsorganisering til Arbeidsforskningsinstituttet

Søknadsfrist: 08.09.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med et særlig fokus på arbeidsliv, organisasjonsforskning og tjenesteinnovasjon. Vi har et bredt og kreativt fagmiljø og et mangfold av prosjekter. Vi er et anvendt forskningsinstitutt som leverer resultater med høyt akademisk nivå, samtidig som vi legger stor vekt på at resultatene skal være nyttige og relevante for beslutningstakere

AFI er tverrfaglig og har forskere med ulik bakgrunn fra både samfunnsfag og humanistiske fag, som sosiologi, sosialt arbeid, statsvitenskap, psykologi, sosialantropologi og filosofi. Vi oppfordrer deg til å sjekke nettsiden vår for mer informasjon om instituttet og prosjekter som vi er involvert i.

AFIs prosjekter finansieres av Norges forskningsråds programmer, EU, departementer og direktorater, kommuner, arbeidslivets organisasjoner, organisasjoner i arbeids- og velferdsfeltet, samt private bedrifter.

Forskere på arbeidsinkludering og arbeidsorganisering

AFI søker nå forskere med kompetanse på arbeidsinkludering. Sentrale forskningsområder er inkludering og re-inkludering av utsatte grupper i arbeid, herunder også forskningsområdene arbeidsorganisering, organisatorisk læring og arbeidsmiljø. Et hovedfokus i forskningen er utvikling av inkluderingskompetanse i støtteapparat og på arbeidsplass. Dette innebærer en forskningstilnærming som utvikles i et tett samarbeid med aktører i feltet for å utvikle praksisrelevant kunnskap, tiltak og tjenester.

Vi er særlig interessert i forskere som har kompetanse, erfaring med eller interesse for hvordan arbeidsplasser og arbeidsoppgaver kan organiseres for å skape inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljøer, og i samspillet mellom støtteapparat og arbeidsmiljø. Vi ønsker forskere med kvalitativ erfaring og kompetanse, men du må gjerne også ha kvantitativ kompetanse. Vi er særlig på utkikk etter forskere interessert i forskningstilnærminger som er basert på tett samarbeid med aktører i feltet (aksjonsforskning, evalueringer, kartlegginger, utredninger) for å utvikle praksisrelevant kunnskap, tiltak og tjenester.

Du kommer til å jobbe tett sammen med forskere som forsker på, utvikler og underviser i inkluderingskompetanse på arbeidsplasser og i støtteapparatet rundt arbeidsplassen, og du vil inngå i forskningsgruppa Arbeid, helse og inkludering. Forskningen er finansiert gjennom eksterne oppdrag, og det å skrive søknader og svare på eksterne oppdrag vil være en viktig del av jobben.

Arbeidsoppgaver

Du må kunne gjennomføre forskningsoppgaver i allerede eksisterende prosjekter, men også raskt kunne ta ansvar i prosjektutviklingsarbeid, samhandling og dialog med feltet, søknadsprosesser, ta prosjektlederansvar, bidra vitenskapelig inn i, og publisere fra, forskergruppens prosjekter. Du må være interessert i aksjonsforskning, og i å sette deg inn i nye områder med relevans for arbeidsinkludering og arbeidsmiljøfeltet. AFIs forskning er finansiert av eksterne oppdragsgivere, prosjektene og oppgavene kandidaten vil jobbe med vil derfor være avhengig av de prosjektene vi får finansiering til.

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad innen samfunnsvitenskap, humaniora eller utdanningsvitenskap
 • kompetanse om arbeidsinkludering
 • kvalitativ metodekunnskap
 • må beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende, og må ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

Nyutdannede kandidater og kandidater i sluttfasen av doktorgraden kan gjerne søke. Søkere som er helt i avslutningsfase av doktorgrads-/PhD-løp vil i så fall tiltre stillingen etter oppnådd doktorgrad

Egenskaper som også vektlegges

 • kompetanse om arbeidsorganisering, organisatorisk læring og arbeidsmiljø med relevans for arbeidsinkludering
 • kompetanse i og erfaring fra aksjonsforskning og tett samhandling med arbeidslivsaktører og støtteapparatet
 • kvantitativ metodekunnskap
 • analytisk selvstendighet, kreativitet, gode samarbeidsevner, og personlig egnethet
 • relevant erfaring med prosjektledelse, søknader om forskningsmidler, og forskningsformidling
 • vitenskapelig publisering

Søkerne vil bli vurdert på bakgrunn av vitenskapelig publisering, relevant erfaring og personlig egnethet for stillingen, om nødvendig ved hjelp av sakkyndig utvalg.

Vi kan tilby deg

spennende og utfordrende oppgaver med gode muligheter for interessedrevet faglig utvikling

 • et godt og mangfoldig fag- og arbeidsmiljø
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fast ansettelse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Lønn

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1109 Forsker: NOK 553 500 – 714 0000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Søknad

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekter
 • relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • 4-5 publikasjoner fra de siste 5 år (evt. inkludert ditt doktorgradsarbeid)
 • 2-3 referansepersoner med kontaktinformasjon

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

Det er viktig for AFI og OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

For spørsmål i forbindelse med rekrutteringsportalen eller opplasting av dokumenter, kontakt Christina Lindskog, HR-rådgiver, epost [email protected] .

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer:22/04695

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS