Ledig stilling ved NMBU

Forsker innen humanernæring, human fysiologi, eller grenseflaten biokjemi og ernæring

Søknadsfrist: 01.07.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte. KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet. Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM på https://www.nmbu.no/fakultet/kbm.

Har du erfaring med kliniske studier?

Vi søker etter en som kan planlegge og gjennomføre en intervensjonsstudie på mennesker

Om stillingen

Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er det ledig stilling som forsker innen ernæring, fysiologi, biokjemi med varighet minst 18 mnd. Den som ansettes, skal arbeide i prosjektet Lipidinflammagenes. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR via FFL/JA) og er et samarbeid mellom NMBU, NTNU, UiO, hele kjøttbransjen, Tine, Melk.no og TNO i Nederland.

Forskeren vi skal ansette, skal forberede og gjennomføre en human intervensjonsstudie innen ernæring og bearbeide data for publisering. . Aktiviteten er i samarbeide med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Arbeidsoppgaver

Aktuelle oppgaver er:

 • Planlegge og gjennomføre en intervensjonsstudie på en studentpopulasjon, der ulike matvarer og fettkilder testes i forhold til kliniske biomarkører og til metthet
 • Innhente avtaler om analyser, budsjettere driftsmidler, framdrift og behov for bemanning.
 • Rekruttere deltagere til og følge disse opp under intervensjonsstudiet
 • Ansvar for logistikk i intervensjonsstudiet
 • Organisere og sende ut biologiske prøver til analyse
 • Samle og organisere prøveresultater
 • Rapportering:
  • Utvikling av arbeidsrapporter
  • Protokollføring og dokumentasjon av studiet
  • Utarbeidelse av forskningsrapporter og publikasjoner

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole: mastergrad men, fortrinnsvis med ph.d. innenfor ernæring eller klinisk ernæring
 • Relevant erfaring med kliniske studier
 • Solid erfaring med datahåndtering/statistikk
 • Kjennskap til metoder for måling av kliniske biomarkører og molekylærbiologiske metoder
 • God digital kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på engelsk og norsk eller annet skandinavisk språk
 • Dokumentert arbeidserfaring med oppgaver relevant for prosjektet kan erstatte andre formelle krav så lenge kandidaten konkret kan dokumentere vellykket gjennomføring av oppgaver på det aktuelle nivået.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

Vi søker en person som

 • Evner å jobbe selvstendig, systematisk og strukturert, har god ordenssans og stor arbeidskapasitet
 • Er god til å samarbeide og kommunisere
 • Kan analysere biomatriser (eks blod, urin etc), har kjennskap til sekvensering av RNA ogdiverse biomarkøranalyser og har gode statistikk-kunnskaper.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Du må:

 • dokumentere erfaring med humane intervensjoner
 • kunne håndtere blodprøver og andre biomatriser

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1109 Forsker, lønnsramme 24 (ltr. 61-77) (NOK 542.400-722.400) eller 1108 Forsker, lønnsramme 25 (ltr. 51-60) (NOK 456 400-532 300) avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 01.07.2020

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 20/02152. til NMBU, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 01.07.2020.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen