LEDIG STILLING VED NINA

Forsker med kompetanse på biogeokjemi / jordøkologi

Søknadsfrist: 05.06.2021

NINA

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med nesten 300 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, og vi har i tillegg avdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø. Den terrestriske forskningen i NINA har oppdrag for et vidt spekter av oppdragsgivere og arbeider med internasjonale, nasjonale, regionale og lokalt forankrede prosjekter. Norges forskningsråd og internasjonale utlysninger er en viktig finansieringskilde for våre forskningsprosjekter. I tillegg er offentlig forvaltning, næringsliv og internasjonale institusjoner viktige oppdragsgivere.

Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for forvaltning og næringsliv? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg.

Stillingen som nå lyses ut knyttes til en økt satsning på jordøkologi i naturlige økosystemer, med særlig vekt på myr og skog, og begrepet naturkur. Forståelsen for biomangfold i jord, ulike biogeokjemiske kretsløp og karbonlagring, og andre jordøkologiske problemstillinger er i økende grad sentralt i arbeidet med klimatilpasning, bærekraftsmål og naturforvaltning. Stillingen skal bidra til å bygge opp dette fagfeltet på NINA og til å koble forskning på biodiversitet og biologiske prosesser med fysiske og kjemiske prosesser i jord. Forskeren vil få ansvaret for å drive og utvikle den biogeokjemiske delen av denne satsningen, herunder også utvikling av feltmetoder for jordkjemiske analyser. Forskeren i denne stillingen vil samarbeide tett med forskere på NINA som jobber med bl.a. miljøDNA og biomangfold i jord, myr- og skogøkologi, og naturrestaurering. Videre har NINA etablert en gruppe som jobber med karbonlagring og -dynamikk, og denne stillingen vil være sentral i dette arbeidet. Arbeidsoppgaver kan også inkludere karakterisering av geofysikk, næringssykluser, hydrologi o.l. På sikt kan det bli aktuelt å utvide analysearbeidet til også å inkludere analyser av mikronæringsstoffer, miljøgifter og vannprøver.

Vi søker etter en person som har:

• relevant høyere utdanning (tilsvarende PhD) innen biogeokjemi/jordøkologi

• erfaring fra forskning på ulike biogeokjemiske systemer med særlig vekt på karbon, NPK, klimagassutslipp og prosessregulering

• gode prosjektlederegenskaper og samarbeidsevner, og som er løsningsorientert

• interesse for forskning på tvers av ulike økosystemer

• interesse for tverrfaglig forskning

• interesse for og erfaring fra deltakelse i internasjonale forsknings- og arbeidsgrupper

• erfaring med prosjektakkvisisjon og internasjonal publisering av vitenskapelige artikler

• god formidlingsevne

Vi ser etter en selvstendig, initiativrik og erfaren forsker med et godt utviklet kontaktnett. Arbeidsoppgavene vil omfatte prosjektledelse, dataanalyser, sammenstilling av større datasett til helhetlige vurderinger, rapportering og publisering, samt akkvisisjon gjennom tilbud, søknader og aktiv kontakt med relevante oppdragsgivere. Det er sentralt å jobbe med oppdrag på vegne av norsk miljøforvaltning og du må derfor ha en god forståelse for norske økosystemer og miljøforhold. Aktuelle søkere må beherske norsk/skandinavisk muntlig og skriftlig. Du er innstilt på en utfordrende og variert hverdag, og er fleksibel overfor de ulike arbeidsoppgavene som oppdragsforskning innebærer. Feltarbeid må påregnes.

Denne stillingen skal i utgangspunktet være knyttet til avdeling for terrestrisk naturmangfold med arbeidssted på NINA-huset i Trondheim.

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn som forsker avhengig av kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Søknad sendes på e-post til [email protected], og må inneholde CV med informasjon om utdanning, relevant arbeidserfaring og publikasjonsliste. Utvalgte kandidater vil bli innkalt til intervju.

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres derfor til å søke. Arbeidsspråket i NINA er norsk.

Spørsmål om stillingen rettes til:

Søknadsfrist er 5. juni 2021.

Powered by Labrador CMS