LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

Forsker i akvatisk økologi (NINA Laksefisk, Trondheim / NINA Bergen)

Søknadsfrist: 01.09.2022

Norsk institutt for naturforskning

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med ca. 300 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim i tilknytning til NTNU på Gløshaugen. Vi har forskningsavdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø, samt en forskningsstasjon og genbank for laksefisk på Ims i Rogaland.

Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for forvaltning og næringsliv? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg.

Forskning på laksefisk utgjør en stor andel av den akvatiske aktiviteten i NINA, og instituttet har oppdrag for et bredt spekter av oppdragsgivere innen offentlig forvaltning og næringsliv. En vesentlig del av aktiviteten omfatter forskning, utredning og overvåkning knyttet til ville laksefiskbestander. Vi har økende etterspørsel etter vår kompetanse og vi har derfor behov for å styrke staben. Arbeidsoppgavene vil omfatte prosjektledelse, gjennomføring/koordinering av feltarbeid, dataanalyser, rapportering, samt akkvisisjon gjennom tilbud, søknader og aktiv kontakt med relevante oppdragsgivere.

Vi søker etter en person som har:

• egenskaper og erfaring som kreves for å utføre og koordinere feltarbeid

• kompetanse til å analysere, rapportere og publisere forskningsresultater, både til oppdragsgivere innen forvaltning og næringsliv, og i form av internasjonale vitenskapelige publikasjoner

• god kjennskap til forvaltningsrelaterte problemstillinger for vill laksefisk

• erfaring med rådgivning og utvikling av miljøløsninger for forvaltning og næring

• erfaring med å skaffe prosjekter fra relevante oppdragsgivere

• gode prosjektlederegenskaper

• relevant høyere utdanning (tilsvarende MSc eller PhD.)

• søkeren må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi ser etter en selvstendig, initiativrik og erfaren medarbeider, som har en genuin interesse for fagområdet og gode egenskaper innen muntlig og skriftlig forskningsformidling. Stillingen vil primært være tilknyttet laksefiskavdelingen i Trondheim, men Bergen kan også være aktuelt som arbeidssted forutsatt at søkeren har evne og kompetanse til å utvikle egen aktivitet ved Bergensavdelingen. Den som tilsettes må påberegne å jobbe med oppgaver som sorterer under andre avdelinger i NINA. Kompetanse knyttet til problematikken rundt menneskelig påvirkning på villfisk og erfaring med anvendt forskning vil være en fordel.

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn etter kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Søknad sendes på e-post til [email protected], og må inneholde CV med informasjon om utdanning, relevant arbeidserfaring og publikasjonsliste. Utvalgte kandidater vil bli innkalt til intervju.

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

Spørsmål om stillingen rettes til:

Søknadsfrist er 1 september 2022.

Powered by Labrador CMS