LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

Forsker innen økologisk økonomi (NINA Oslo)

Søknadsfrist: 30.12.2022

Klima- og miljøproblemer er blant vår tids store samfunnsutfordringer. Økt kunnskap om natur og naturgoder er nødvendig for å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Vil du være med på laget med å bidra til å videreutvikle NINAs kompetanse innenfor økologisk økonomi, areal- og naturregnskap? Da bør du søke denne spennende stillingen ved NINA Oslo!

NINA har over 300 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø. NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring både innen naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning, herunder hvordan ulike drivkrefter påvirker naturen og om samspillet mellom mennesker og natur. NINA samarbeider med en rekke andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, og driver med utstrakt forskningsformidling.

NINA Oslo har ca. 50 ansatte og er lokalisert i nyoppussede lokaler på ved Ullevål stadion i nær tilknytning til Universitetet i Oslo og Forskningsparken. Avdelingen har forskere innen akvatisk økologi, terrestrisk økologi, landskapsanalyse og GIS, natur i by og naturbaserte løsninger og samfunnsforskning. Avdelingen har kompetanse innen samfunnsøkonomi, men vi trenger å styrke vårt faglige fokus mot areal- og naturregnskap og økologisk økonomi.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

• Stillingen vil være knyttet til forskning på økonomiske virkemidler for å lykkes med gjennomgripende samfunnsendringer som er nødvendige for å løse natur- og klimakrisene.

• Spesielt vil det være fokus på areal – og naturregnskap både for norske og andre økosystemer.

• Kandidaten vi søker skal forenkle og avlaste oppgaver til NINAs forskere.

• Samtidig skal kandidaten videreutvikle NINAs kompetanse på nevnte områder og andre tilgrensende fagområder i NINA.

• Kandidaten må bidra aktivt i søknads- og publiseringsarbeid.

• Kandidaten vil delta i oppdragsforskning om anvendelse av naturregnskap i fylker, kommuner og foretak.

Konkret leter vi etter en person som skal:

• Videreutvikle NINAs kompetanse innen areal- og naturregnskap og knyttet til forskning på økonomiske virkemidler for å lykkes med gjennomgripende samfunnsendringer som er nødvendige for å løse natur- og klimakrisene.

• Bidra til å utvikle og gjennomføre prosjekter for å tilpasse FNs ny standard for naturregnskap (økosystemregnskap) til hvordan slike regnskap gjennomføres i Norge.

Vi søker etter en person som:

• har PhD i miljø-, ressurs- eller økologisk økonomi

• har utstrakte samarbeidsegenskaper

• er idérik, dedikert og har gjennomføringsevne

• er strukturert metodisk og selvstendig

• er en pådriver og sterk på faglig og strategisk prosjektutvikling

• er god til å skrive, herunder vitenskapelige artikler

• snakker og skriver godt norsk

Det er ønskelig med teknisk erfaring innen GIS anvendt på romlig modellering, kartlegging og verdisetting av økosystemtjenester. Det er ønskelig med erfaring fra prosjektledelse og god kjennskap til norsk klima- og miljøforvaltning. Erfaring fra konsulentmarked / oppdragsmarked vil være en stor fordel.Dersom du nylig fikk din PhD, kan vi vurdere å tilby en post-doc stilling. Vurderer vi deg som godt egnet, kan også kravet om doktorgrad avvikes.

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn etter kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

For NINA er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hverdagsspråket i NINA er norsk, og det gis mulighet for språklig opplæring.

Spørsmål knyttet til stillingen rettes til:

  • Forskningssjef Kristin Thorsrud Teien (kristin.teien@nina.no, tlf. 930 06 805)

Søknadsfrist 30. november 2022

Søk på stillingen

Kontakt:

  • Kristin Thorsrund Teien, Forskningssjef, 93006805, kristin.teien@nina.no
Powered by Labrador CMS