LEDIG STILLING VED NILU

Forsker: Sensorteknologi for miljøovervåkning

Søknadsfrist: 02.01.2024

NILU

NILUs største styrke ligger i våre fremragende ansatte. De bidrar til at NILU har en ledende posisjon både nasjonalt og internasjonalt – og et trivelig arbeidsmiljø.

Vi forsker fra pol til pol – fra Zeppelin på Svalbard til Trollhaugen i Antarktis. Forskningen vår bidrar til økt kunnskap om klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet, miljøgifter og det grønne skiftet – samt om hvordan alt dette påvirker helse og miljø. Hvert år utfører

NILU hundrevis av små og store forskningsoppdrag for både offentlige og private kunder, i Norge og internasjonalt.

NILU er en uavhengig forskningsstiftelse uten eiere som skal ta ut utbytte.


I stedet går alt overskudd tilbake til drift og utvikling av samfunnsnyttige forskningstjenester. Vi legger dessuten stor vekt på åpen forskning, åpen publisering og åpen kildekode – fordi kunnskap er til for å deles.

 

På NILU er alle medarbeidere likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnivå, trosbekjennelse / livssyn, språk, kulturelle forskjeller og seksuell legning. Vi respekterer og verdsetter individuelle egenskaper, og aksepterer ikke noen form for diskriminering.

Om stillingen

Vi søker en profesjonell og kreativ forsker som kan løse utfordrende oppgaver innen sensorteknologi for miljøovervåking!

Den ideelle kandidaten bør styrke NILUs fremtidige teknologier (nye sensorteknologier, maskinvaresystemer for ML/AI-drevet sensorbasert datainnsamling) mot intelligente sensorer på tvers av et bredt spekter av applikasjoner.

I tillegg til teknisk ekspertise, ønsker vi at vår nye kollega skal ha sterke mellommenneskelige- og kommunikasjonsevner, sammen med evnen til å effektivt formidle komplekse tekniske konsepter. Selv om samarbeid er sentralt her, krever rollen også evnen til å jobbe selvstendig ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og teste en optisk basert sensor prototype
 • Gjennomføre uavhengige forsknings- og utviklingsaktiviteter innen sensorteknologi for miljøovervåking
 • Dele forskningen gjennom vitenskapelige publikasjoner og mulig utnytte resultatene til kommersialisering
 • Bidra proaktivt med forskningsideer og søknadsskriving
 • Samarbeide med andre forskningsgrupper og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner og erfaringsbakgrunn

 • Master- eller doktorgrad (PhD) innen relevant felt som elektronikk, elektroniske systemer og instrumentering, optikk, fysikk eller lignende
 • En mastergraden fra utlandet må være tilsvarende minimum fire år i det norske utdanningssystemet.
 • Praktisk erfaring med utvikling/implementering av sensorer
 • Flytende i muntlig og skriftlig engelsk

Erfaring fra ett eller flere av følgende emner er en fordel:

 • Elektronikk-design (PCB).
 • Innebygd programvare-/maskinvaredesign og -testing (mikrokontrollere, kunstig intelligent basert sensordatainnsamling)
 • Programmering (som Python, C/C++ og/eller lignende)
 • Optiske miljømålinger
 • Utvikling og testing av optiske sensorer eller andre typer sensorer

Vi tilbyr

På NILU jobber vi for vår felles framtid. Vår forskning skal bidra til godt klima, sunt miljø og bærekraftige samfunnsløsninger. Det betyr at jobb ikke bare er jobb: Det vi gjør i løpet av en dag gjør en forskjell.

Samtidig tror vi på en sunn balanse mellom arbeid og fritid. Vi tilbyr fleksitid, hjemmekontoravtaler, sponset trening og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

I din arbeidshverdag på NILU møter du:

• Et internasjonalt og tverrfaglig miljø med hyggelige kollegaer fra hele verden

• Stor kreativitet og raus kunnskapsdeling

• Bred erfaring og gode faglige utviklingsmuligheter

• Et globalt nettverk av samarbeidspartnere

De fleste av våre ca. 185 ansatte jobber ved hovedkontoret i Lillestrøm - på Kjeller, en kort togtur fra Oslo. Vi har også kontor i Tromsø, Trondheim, og Gøteborg.

Søknadsprosessen 

Søknadsfristen er 1. januar 2024. 

Søknaden bør inneholde:

 • Søknadsbrev som beskriver dine forskningsinteresser og din motivasjon for stillingen
 • CV (oppsummerer utdanning og stillinger)
 • Kopi av vitnemål

Vi anbefaler utenlandske søkere å legge ved en redegjørelse for de aktuelle karaktersystemene.

Vi har som mål å øke antallet kvinner i DIGITAL-avdelingen; og oppfordrer derfor kvinner til å søke.

For mer informasjon om ledig stilling ta kontakt med:

 • Dr. Tuan-Vu Cao (tvc@nilu.no) for vitenskapelige/tekniske henvendelser og 
 • Avdelingsleder Rune Ødegård (ruo@nilu.no) for generelle henvendelser

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS