LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forsker innen genredigering på planter

Søknadsfrist: 24.04.2023

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling molekylær plantebiologi arbeider med å fremskaffe ny kunnskap som er viktig for mer bærekraftig bruk av våre biologiske ressurser. Hovedfokus er molekylære problemstillinger knyttet til planteskadegjørere i skog,-jord og hagebruk. Avdelingen har NIBIO sin største samlede kompetanse innenfor bioteknologi. Avdelingen har godt utstyrte laboratorier lokalisert på Ås og en dyktig stab bestående av rundt 21 forskere og ingeniører. Avdeling ledes av forskningssjef Carl Gunnar Fossdal.


Våre metodikk omfatter molekylærbiologiske metoder som CRISPR teknologi, sekvensering, Meta DNA strekkoding og genomikk, transformering av planter og mikroorganismer, laser mikroskopi, plantefysiologiske metoder og bioinformatiske verktøy.


Avdelingen har et bredt internasjonalt samarbeid med sterke utenlandske fagmiljø.

Vi styrker teamet på CRISPR-genomredigering, og søker nå en forsker til en fast stilling. Arbeidet vil omfatte både grunnforskning og anvendt forskning. For å oppnå en mest mulig miljøvennlig og effektiv planteproduksjon er det nødvendig å utvikle nye planter som gir større avling, er mer motstandsdyktige mot skadegjørere og som ikke sprer seg i naturen. I NIBIO har vi flere prosjekter hvor vi bruker CRISPR-genomredigering for funksjonelle analyser av gener som er viktige for plantenes immunforsvar, og for utvikling av sykdomsresistente planter for å øke avlingene og redusere behovet for kjemiske plantevernmidler. Vi bruker også CRISPR-redigering for å utvikle sterile hageplanter for å redusere risikoen for spredning til naturen. NIBIO ønsker å forbli den ledende forskningsinstitusjonen innen genredigering på planter I Norge. Du vil inngå i et tverrfaglig forskerteam bestående av plantemolekylærbiologer, plantepatologer og bioinformatikere.

Arbeidsted vil være i Ås.

Stillingens hovedoppgaver

 • Forbedre metoder for CRISPR-genomredigering og transformasjon av plantearter som jordbær, salat, eple og potet
 • Identifisere gener involvert i forsvar mot plantesykdommer og gjøre funksjonelle studier ved hjelp av CRISPR
 • Identifisere gener som regulerer sterilitet i hageplanter og gjøre funksjonelle studier ved hjelp av CRISPR
 • Publisere forskningsartikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter, skrive populærvitenskapelige artikler og delta i relevante nyhetsmedier (på både engelsk og norsk)
 • Søke om forskningsfinansiering fra norske og internasjonale finansieringskilder

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad i molekylærbiologi eller biokjemi
 • Erfaring fra CRISPR arbeid på planter
 • Gode ferdigheter i bioinformatikk
 • Erfaring med publisering i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter
 • Erfaring med å skrive forskningssøknader som er innvilget
 • Kunne snakke og skrive engelsk flytende. Fremmedspråklige søkere må forplikte seg til å lære norsk språk skriftlig og muntlig innen to år

Det er en fordel om du har

 • Forskningserfaring med landbruksplanter
 • Erfaring i prosjektledelse
 • Erfaring i å jobbe med lover og regler for genmodifiserte organismer
 • Kunne skrive og snakke norsk

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner
 • Kan jobbe både selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ som forsker kode 1109, årslønn kr 573 900 - 765 600 (lønnstrinn 62 - 77), avhengig av utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Forsker Tage Thorstensen, telefon (+47) 402 00 909, eller
 • Seniorforsker May Bente Brurberg, telefon (+47) 926 09 364

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

NIBIO gjennomfører bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater via vår samarbeidspartner Semac AS.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS