LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forsker - fjernmåling

Søknadsfrist: 25.09.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forsking, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet ellers. NIBIO har hovedkontor på Ås syd for Oslo, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet


Avdeling Landsskogtakseringen
inngår i NIBIO's Divisjon for Skog og utmark. Avdelingen har ansvar for gjennomføring av Landsskogtakseringen, og dessuten utarbeiding av nasjonal skogstatistikk og prognoser for skogressurser. Kartlegging og overvåking av skog ved hjelp av ulike typer fjernmålingsdata er et strategisk satsingsområde for avdelingen.

Forskeren vil arbeide med analyser og modellering av skogegenskaper ved å kombinere fjernmålte data fra ulike plattformer og sensortyper med data fra prøveflater i skog. Forskeren vil i starten i hovedsak jobbe sammen med andre NIBIO-forskere og internasjonale kolleger i det EU-finansierte prosjektet PathFinder.

Et av målene i dette prosjektet er å utvikle et europeisk overvåkings- og rapporteringssystem for skog, ved å ta i bruk modeller basert på data fra fjernmåling og feltflater i et felles rammeverk.

Den som ansettes i stillingen vil også bidra til videreutvikling av det nasjonale skogressurskartet SR16, samt delta i andre prosjekter der det kreves kompetanse innen analyse og modellering med fjernmålingsdata.

Stillingen er lokalisert i Ås, 30 km sør for Oslo.

Stillingens hovedoppgaver

I samarbeid med andre forskere vil den som får stillingen ha følgende hovedoppgaver:

 • Utvikle prediksjonsmodeller for skogegenskaper, ved å kombinere data fra feltflater med ulike typer fjernmålingsdata
 • Skrive og publisere vitenskapelige artikler
 • Lede/delta i utarbeidelsen av søknader om forskningsmidler
 • Kommunisere forskningsbasert kunnskap til skogbruksnæringen og offentlig forvaltning på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende i skogfag, fjernmåling, geomatikk eller tilgrensende fagområde
 • Erfaring fra arbeid med fjernmålingsdata
 • Ferdigheter innen modellering og statistisk analyse
 • Gode engelskkunnskaper og formidlingsevne muntlig og skriftlig
 • Fremmedspråklige søkere må forplikte seg til å lære norsk språk skriftlig og muntlig innen to år

Det er en fordel om du har

 • Kjennskap til skog og skogforvaltning i Nord-Europa eller Nord-Amerika
 • Erfaring med programmering i R eller Python
 • Erfaring med behandling av store datasett
 • God kjennskap til ulike typer fjernmålingsdata
 • Erfaring med GIS verktøy
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ferdigheter i norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner på engelsk muntlig og skriftlig.
 • Gode analytiske og problemløsende ferdigheter.
 • Stor arbeidskapasitet i travle perioder.
 • Evne til å samarbeide med interne og eksterne partnere med ulik faglig bakgrunn og ferdigheter.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker kode 1109, lønnstrinn 62 - 77 (kr 573 900 - 765 600 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Seniorforsker Johannes Breidenbach (+47 974 77 985) eller
 • Avdelingsleder Aksel Granhus (+47 977 14 873) eller
 • se nettside nibio.no

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS