LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forsker i treteknologi

Søknadsfrist: 03.08.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.


NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling Treteknologi
driver forskning og utvikling på kvaliteten og egenskapene til trevirke, trebaserte produkter og produksjonsprosesser, tømmerforsyning og bioenergi.


Avdelingen er en av seks avdelinger i Divisjon for Skog og utmark

Forskeren skal bidra til FoU knyttet til omforming og bruk av tre basert på bærekraft og prinsippet om en sirkulær økonomi langs hele verdikjeden; - fra hogst og produksjon av produkter via bruksfase til ombruk og materialgjenvinning. Dette er et viktig område for divisjonen og et prioritert fagfelt ved avdeling treteknologi.

Vi har en voksende prosjektportefølje og er involvert i flere prosjektinitiativer, og derfor ønsker vi å styrke kapasiteten ved avdelingen.

Stillingen er plassert ved NIBIOs hovedkontor på Ås.

Stillingens hovedoppgaver

 • Forskning knyttet til utnyttelse av trevirke som råstoff inn i produkter
 • Studier av trekvalitet og holdbarhet til eksisterende og nye materialer/produkter
 • Optimalisering av prosess og teknologi knyttet til tilvirkning av trebaserte materialer
 • Utvikling av nye produktkonsepter/strategier basert på treavfall

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad i treteknologi, kjemi, materialteknologi eller tilsvarende
 • Erfaring med å skrive vitenskapelige publikasjoner, rapporter og utredninger
 • Erfaring med å utvikle prosjekter og skrive prosjektsøknader
 • Ferdigheter innen modellering og statistisk analyse
 • Gode engelskkunnskaper og god formidlingsevne - både muntlig og skriftlig
 • Fremmedspråklige søkere må forplikte seg til å lære norsk språk skriftlig og muntlig innen to år

Det er en fordel om du har

 • Kjennskap til og erfaring med analyseutstyr på treteknologisk/kjemisk lab
 • Kjennskap til livsløpsanalyser og materialstrømsanalyser
 • Ferdigheter i norsk (skandinavisk) språk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske og problemløsende evner
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe under press
 • Evne til å samarbeide med interne og eksterne partnere med ulik faglig bakgrunn og ferdigheter

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker kode 1109, lønnstrinn 62 - 74 (kr 563.900 - 702.100 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

 • Kontakt avdelingsleder Lone Ross, tlf 911 97 268 eller se nettside nibio.no

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS