Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har en ledig spennende stilling!

Forsker II - 1 års engasjement

Søknadsfrist: 15.04.2021

NKVTS

NKVTS har som mål å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumer kan medføre. Vår visjon er "Et bedre liv for berørte av vold og traumer".

Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene:

•vold og overgrep
•katastrofer, terror og stressmestring
•tvungen migrasjon og flyktninghelse

Senteret har omkring 100 ansatte fordelt på forskerstillinger og stabsfunksjoner.

Vil du bli del av Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumer?

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) søker en forsker til 100 % stilling i prosjektet Veteraners familier: Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner (VEFAM). Prosjektet har fått midler fra Forsvarsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Stillingen blir opprettet under forutsetning om Stortingets godkjenning. Tiltredelse høsten 2021.

Det er lite kunnskap om hvilke konsekvenser det får for familien at familiemedlemmer deltar i internasjonale operasjoner. Vi vil undersøke hvordan familiens helse og mestring i hverdagslivet påvirkes som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Det er et mål med studien å kunne gi råd om hvordan veteraners familier best kan følges opp etter utenlandsoperasjoner.

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner:

 • doktorgrad eller tilsvarende forskerkompetanse innen samfunnsfag eller psykologi
 • god metodekompetanse
 • det legges særlig vekt på erfaring med kvalitative forskningsmetoder, men det er også ønskelig med noe kvantitativ metodeforståelse
 • interesse for hvordan forskning kan bidra til bedre psykososiale forhold
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Personlige egenskaper

 • stor arbeidskapasitet, resultatorientert, med analytiske evner og engasjement
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å formidle kunnskap i det nasjonale og internasjonale miljøet

Arbeidsoppgaver:

 • innsamling og analyse av hovedsakelig kvalitative data om helse og hverdagsliv
 • skriftlig og vitenskapelig formidling samt formidling til praksisfeltet og allmenheten
 • bidra til forskningssamarbeid internasjonalt og nasjonalt

Vi tilbyr:

 • interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse
 • spennende muligheter for faglig utvikling i Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumer
 • medlemskap i kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring og i Statens Pensjonskasse
 • flotte lokaler i Nydalen
 • fleksibel arbeidstid

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentlighetsloven § 25).

Søknadsfrist: 15.4.2021

Send CV og søknad via finn.no.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS