LEDIG STILLING VED SINTEF

Seniorforsker / forsker – Miljø- og bærekraftsanalyser

Søknadsfrist: 24.01.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

Vi utvider nå våre fagmiljø innen miljø- og bærekraftsanalyser, og søker etter flere erfarne forskere som kan utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter. Du er faglig sterk innenfor ett eller flere fagområder, med utdannelse på MSc- eller PhD-nivå. Du har erfaring fra forskning, og har kjennskap til forskningens rolle i strategisk utvikling og innovasjon. Du samarbeider godt, og er en god formidler - muntlig og skriftlig. I tillegg har et godt nettverk i BAE-næringen.

Avdeling Bygninger og installasjoner i SINTEF Community utvikler ny kunnskap og løsninger for våre kunder gjennom anvendt forskning rettet mot det bygde miljøet, spesielt tekniske installasjoner i bygg, bygninger og områder. Våre satsningsområder er blant annet utslippsfrie og avfallsfrie byggeplasser, gjenbruk og ombruk av byggematerialer og sirkulær økonomi, nullutslippsbygg (ZEB), nullutslippsområder (ZEN), smarte byer og digitalisering. Vi jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter der vi samarbeider med private og offentlige kunder i hele verdikjeden i norsk byggenæring. Vi har internasjonale aktiviteter gjennom prosjekter innenfor EUs rammeprogram for forskning.

Arbeidsoppgaver

 • Miljø- og bærekraftsanalyser relatert til BAE-næringen, nasjonalt og internasjonalt
 • Ledelse av forskningsprosjekter med private og offentlige kunder, samt flere forskningspartnere
 • Prosjektutvikling og søknadsskriving
 • Formidling av forskningsresultater; vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering
 • Kundekontakt og nettverksbygging

Ønskede kvalifikasjoner

 • Analytiske evner relatert til vurdering av miljøpåvirkninger inkludert klimagassutslipp, energi, ressursbruk, økonomi og sosiale aspekter
 • Innsikt i byggenæringens utfordringer knyttet til miljø/bærekraft og digitalisering
 • Kjennskap til forskningens rolle i strategisk utvikling og innovasjon
 • Erfaring med formidling av forskningsresultater og vitenskapelig publisering

SINTEF gir sine medarbeidere

 • Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og god ledelse
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver i en årrekke, og senest i år
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 55% av våre forskere har doktorgrad
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS