LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

Ferskvannsforsker - NINA Lillehammer

Søknadsfrist: 19.06.2022

Norsk institutt for naturforskning

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse (www.nina.no). Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med rundt 300 ansatte. Hovedkontoret, NINA-huset, ligger i Trondheim i tilknytning til Gløshaugen. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø. NINA er med i FRAM-senteret i Tromsø, CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn i Oslo og Senter for Reiselivsforskning på Lillehammer. NINAs motto er: samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger, og vi har et verdigrunnlag basert på kvalitet, integritet, lagånd, og begeistring.

Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i ett av landets fremste forskningsmiljø? Tar du den globale ferskvannskrisen på alvor og ønsker å bidra med å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for å bevare og bedre vannmiljøet nasjonalt og internasjonalt?Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg. Vi har økende etterspørsel etter vår kompetanse. Derfor trenger vi flere medarbeidere til vårt akvatiske fagmiljø på NINA Lillehammer.

NINA Lillehammer har i dag 18 forskere, med 8 forskere innen ferskvannsøkologi/biologi, og 10 er samfunnsforskere. Våre ferskvannsforskere jobber også tett med ferskvannsforskerne ved de andre avdelingene (Trondheim, Oslo, Tromsø og Bergen). I tillegg har vi 3 ingeniører på vår avdeling, 1 avdelingskonsulent og 1 forskningssjef. Vår avdeling på Lillehammer jobber for å skape de gode miljøløsningene, og vi ønsker å se lokale utfordringer i et globalt perspektiv, og globale utfordringer i et lokalt perspektiv! Vi vektlegger trivsel, samarbeid og det gode humøret i vår arbeidshverdag.

Vi søker nå etter deg som er en engasjert og ambisiøs ferskvannsforsker, som liker å samarbeide, og som liker å jobbe med de store klima- og miljøutfordringene i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Din forskningsinteresse er innen akvatisk økologi. Du kan være interessert i elver, innsjøer, fisk, akvatisk naturmangfold, fiske-/vassdragsforvaltning, restaureringsøkologi, naturbaserte løsninger og/eller klimaeffekter i akvatiske økosystem. Det viktigste er at du er faglig engasjert, er ambisiøs, og har lyst til å utgjøre en forskjell i arbeidet med å sikre godt vannmiljø. Vår forskning skal være faglig uavhengig, nyskapende, samfunnsrelevant og holde et høyt akademisk nivå.

Du ønsker å ta en sentral rolle både innen oppdragsforskning, å initiere og lede arbeidet mot forskningssøknader, men blir også en viktig sparringspartner sammen med våre andre seniorforskere og forskere på avdelingen og i hele NINA. Vi ser altså etter deg som har erfaring med å søke, igangsette og lede ulike typer forsknings- og utredningsprosjekter.

Samarbeid er viktig for instituttet og den som tilsettes må ha gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i tverrfaglige fellesskap. NINA har også akvatiske forskningsmiljø ved alle andre avdelingene, og alle forskerne jobber både interne og på tvers av avdelingene.

Kvalifikasjonskrav:

• Doktorgrad innen ferskvannsøkologi og/eller fiskeøkologi

• Erfaring med og forståelse for norsk forvaltning.

• Skrive søknader til relevante utlysninger som Forskningsrådet, Miljødirektoratet, EU-søknader m.m.

• Erfaring med internasjonal publisering.

• Solid metodekompetanse.

• Erfaring med prosjektledelse og nasjonal og internasjonal prosjektakkvisisjon er en fordel.

• God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk.

• Vi ønsker både erfarne og nyutdannede søkere.

• Vi ønsker tilstedeværelse på avdelingen på Lillehammer

Vi tilbyr:

• fast arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn som forsker avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Søknad sendes på e-post til [email protected] Den må inneholde CV med informasjon om utdanning, relevant arbeidserfaring og publikasjonsliste.

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju.

NINA arbeider aktivt for å skape et mer mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø, samt rekruttere flere kvinner inn i forskerstillinger. Forskere med minoritetsbakgrunn, kvinner og kandidater som bidrar til et bredere mangfold oppfordres derfor til å søke.

Henvendelser om utlysningen kan gjøres til:

Søknadsfrist er 19. juni 2022

Powered by Labrador CMS