LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Forsker sikkerhetspolitisk analyse og russisk forsvarsøkonomi

Søknadsfrist: 10.11.2020

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du være med å analysere globale utviklingstrekk?

Forsvaret skal og må planlegge for situasjoner som kanskje aldri oppstår. Jo lengre tidshorisont, jo mindre sikre er vi på hvilke utfordringer som møter oss.

FFI støtter den løpende langtidsplanleggingen i forsvarssektoren. Vi studerer globale utviklingstrekk og sikkerhetspolitiske forutsetninger for Forsvarets virksomhet og konsekvensene av disse for å besvare spørsmål knyttet til utvalgte funksjoner og kapabiliteter i Forsvaret og beskrive sammenhengen mellom Forsvarets oppgaver, struktur og operative evne.

Vi ønsker nå å styrke vår sikkerhetspolitiske kompetanse og søker én forsker i fast stilling til å arbeide med fagområdene sikkerhetspolitikk, forsvarsanalyser og russisk forsvarsøkonomi. Stillingen er ledig fra 1. mai 2021.

Arbeidsoppgavene vil være å analysere komplekse problemstillinger av stor viktighet for Forsvaret. Du vil få ansvar for å planlegge, gjennomføre og videreutvikle FFIs studier av russisk forsvarsøkonomi samt andre og bredere studier innenfor sikkerhetspolitikk og forsvarsanalyser.

Nødvendige kvalifikasjoner for stillingen er master eller doktorgrad innen samfunnsvitenskap eller humaniora med gode resultater. Du må beherske russisk språk godt, da arbeidsoppgavene knyttet til stillingen forutsetter dette.

Du må også ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. Dokumenterte kunnskaper om russisk økonomisk politikk og erfaring med studier av russisk forsvarsøkonomi er ønskelig.

Vi søker deg som har gode analytiske evner, er motivert for anvendt forskning, og har interesse for forsvar og sikkerhet. Du er fleksibel, har evne til nytenking, setter deg raskt inn i nye arbeidsoppgaver og problemstillinger, og har ambisjoner for egen faglig utvikling.

De sikkerhetspolitiske forskerne ved FFI arbeider prosjektbasert og i et tverrfaglig miljø sammen med operasjonsanalytikere, offiserer og økonomer. Prosjektene du vil delta i har også utstrakt kontakt med sentrale beslutningstakere i Forsvaret og Forsvarsdepartementet. Det er nødvendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og systematisk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Mona Sagsveen Guttelvik, tlf. 63 80 75 59 / 41 14 79 87, eller f
  • Forsker Tor Bukkvoll, tlf. 63 80 77 33 / 48 12 72 86

Send elektronisk søknad merket ref. 2020/02601, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, innen 10. november 2020.

Referansenr: 2020/02601

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS