LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Forsker - romteknologi

Søknadsfrist: 03.10.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Er du nysgjerrig på romteknologi?

Vi jobber faktisk med Rocket Science.

På FFI har vi egen bakkestasjon for kommunikasjon med satellitter, og et eget satellittkontrollsenter – «Mini-Houston». Vi er også landets ledende miljø innen forskning og eksperimentering med små satellitter for jordobservasjon, maritim overvåking og kommunikasjon.

I tett samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere utvikler vi nye satellittkonsepter gjennom modellering og simulering, prototyping, bygging og oppskyting av satellitter, for deretter å kjøre operasjoner, demonstrasjoner og eksperimenter. Vi jobber med spennende problemstillinger innen satellittbasert navigasjon, forsvar mot jamming av GPS og følger tett med på internasjonal utvikling av romteknologi generelt.

Arbeidet involverer både hardware- og programvareutvikling, og bygger spesielt på gode ferdigheter innen realfag.

Nå står oppgavene i kø for Forsvaret, sivile myndigheter og industri, og vi ser derfor etter flere kolleger. Jobben din vil omhandle systemutvikling og operasjonskonsepter for nye satellitter, sensorutvikling og testing i lab og på satellitt i bane, programmering for satellitt- og sensorstyring, samt utprøving og evaluering sammen med Forsvaret og andre samarbeidspartnere.

Vi jobber prosjektbasert, og har fokus på tverrfaglig samarbeid sammen med andre avdelinger og fagmiljøer. Vi har utstrakt internasjonalt samarbeid, både i Europa og globalt. Vi er opptatt av å utvikle medarbeiderne våre gjennom variert forskning og videreutdanning. På sikt vil du også kunne få muligheten til å bryne deg på prosjektlederoppgaver.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning på minimum mastergradsnivå, med gode resultater.

Vi ønsker at du har kompetanse innen ett eller flere av følgende fagfelt, for eksempel fra studiene:

  • matematikk, fysikk, elektronikk, kybernetikk og informatikk
  • systemutvikling
  • radiokommunikasjon
  • sensorsystemer
  • signalbehandling og dataprosessering
  • antenneteknologi
  • hardware-nær programmering (FPGA-basert signalprosessering)
  • programvareutvikling for sensor- og satellittstyring, dataprosessering, databaser, brukergrensesnitt

Vi ser etter deg som er faglig nysgjerrig, og som evner å raskt sette deg inn i og tenke nytt rundt problemstillinger du møter. Du er allsidig og løsningsorientert, og kan kommunisere godt på både norsk og engelsk.

Stillingstittelen din vil være forsker. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Merk: De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste klareringsnivå. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Richard B. Olsen, tlf. 993 57 134, eller
  • Forsker Bjørn Holst Pettersen, tlf. 994 92 193

Send elektronisk søknad vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning samt attester fra arbeidserfaring, innen 3. oktober 2021. Ref.nr. er 2021/01739.

Referansenr: 2021/01739

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS