LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Forsker - radiobølger og signalbehandling

Søknadsfrist: 26.10.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Ønsker du å jobbe med radiobølger og signalbehandling?

Vi ser etter deg med fersk master-/doktorgradsutdanning innen teknologi- eller realfag som matematikk, fysikk eller informatikk.

Litt om oss

God situasjonsforståelse er viktig for Forsvaret. På FFI skal vi bidra til at Forsvaret utnytter de teknologiske mulighetene som finnes innenfor dette området. Vi ser nå etter fire nye kolleger.

Hos oss vil du få jobbe med sensorer, plattformer og overvåkingssystemer. Arbeidet spenner fra havets bunn til verdensrommet, og omfatter plattformer fra satellitter til ubemannede systemer. Data og informasjon som samles inn skal forvaltes og analyseres. Vi kan nå gjennomgå store mengder data nøyaktig og effektivt, takket være framskritt innenfor dataprosessering, kunstig intelligens og automatisering.

Radiobølger har en rekke anvendelser i Forsvaret - alt fra radarer som detekterer fartøy, fly eller droner, via kommunikasjon og navigasjon, til passive sensorer som detekterer motstanderens bruk av radiobølger. Dette er kapasiteter som har eksistert lenge, men som får nye egenskaper og muligheter med ny teknologi og smartere metoder for dataprosessering.

Litt om arbeidet og arbeidsdagen

På FFI jobber vi prosjektbasert, og er opptatt av å samarbeide på tvers av avdelinger og fagmiljøer. Vi samarbeider tett med Forsvaret og fagmiljøer internasjonalt. Du vil være med på å bidra til at teknologien tas i bruk i Forsvaret, og du vil også jobbe med vitenskapelige publikasjoner av arbeidet ditt. Vi er opptatt av å utvikle medarbeiderne våre gjennom variert forskning og videreutdanning. Etterhvert kan du også få mulighet til å ta doktorgrad eller bryne deg på prosjektlederoppgaver.

Vi velger i stor grad selv hvilke verktøy vi bruker for å løse oppgavene. Du vil ha god nytte av å beherske ett eller flere programmeringsspråk egnet for matematiske analyser, som for eksempel MATLAB, Python (SciPy) eller Julia.

Litt om deg

Du har master-/doktorgrad i f.eks. teknologi, matematikk/statistikk, fysikk eller informatikk, med meget gode resultater. Vi ser også for oss at du har interesse for programmering.

Erfaring innen ett eller flere av disse fagområdene vil være en fordel, men er ikke et krav:

  • Radar- og radioteknologi
  • Radiokommunikasjon
  • Signalbehandling og dataprosessering
  • Statistisk analyse
  • Maskinlæring
  • Militære operasjoner

For oss er det viktigste at du har en god grunnleggende realfagsforståelse, samt et genuint ønske om å lære. Vi er opptatt av gruppens samlede kompetanse og vil derfor vurderer hvordan din kompetanse bidrar til å styrke avdelingens evne til å løse oppdrag.

Du er selvstendig og kan drive arbeidet fremover, men også samarbeide tett, både med kollegene dine på FFI, oppdragsgivere i Forsvaret og samarbeidspartnere internasjonalt. Du er åpen og nysgjerrig på ny teknologi, og evner å løpende ta til deg ny kunnskap.

Forskningsresultater er først nyttige når de er dokumentert og publisert, enten i vitenskapelige fora eller direkte til oppdragsgiverne. Du har derfor god muntlig og skriftlig formidlingsevne, og du kan tilpasse budskapet til publikum. Arbeidsspråket vårt er norsk, men du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Nyutdannede oppfordres til å søke. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Stillingstittelen din vil være forsker.

Merk: De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres på høyeste klareringsnivå og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om faglig innhold i stillingen får du ved å henvende deg til forskningsleder Marte Kalveland, telefon 922 38 750 eller forskningsleder Børge Torvik, telefon 932 61 481.

Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra relevant arbeidserfaring, innen 26. oktober 2021. Ref.nr. er ref. 2021/02017.

Referansenr: 2021/02017

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS