LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Ny kollega - styring og kontroll av litiumionbatterier

Søknadsfrist: 19.10.2022

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du jobbe med styring og kontroll av litiumionbatterier?

Moderne, store batteripakker som er basert på litiumion-kjemi, krever et robust styrings-, kontroll- og diagnosesystem (Battery Management System, BMS). BMS har som oppgave å holde batteriet innenfor sikre grenser for strøm, spenning og temperatur. Dette er viktig for å oppnå driftssikkerhet, god ytelse og akseptabel holdbarhet.

Vi leter nå etter en ny kollega til et miljø som har høy faglig kompetanse og erfaring på området. Arbeidsoppgavene vil tilpasses dine interesser og faglige kompetanse, og i tillegg til solide karrieremuligheter og rom til faglig utvikling, vil du få stor frihet til å påvirke din egen arbeidshverdag. I tillegg til direkte oppdrag fra Forsvaret deltar vi i flere prosjekter med finansiering fra Norges forskningsråd hvor litiumionbatterier og sikkerhet er ett av flere temaer. Nå ønsker vi å styrke vårt forskningsmiljø.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

  • Testing og vurdering av BMS for anvendelser til Forsvaret.
  • Implementering av BMS for litiumionbatterier.
  • Levetidstesting og karakterisering av batterier.
  • Analyse av data fra batterisykling.
  • Utvikling av batterimodell for simulering av batteriers utvikling i levetiden.
  • Samarbeid med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Du har relevant utdanning på minimum mastergradsnivå, med gode resultater. Vi ønsker at du har kunnskaper innen ett eller flere av følgende områder; automasjon, elektronikk (konstruksjons- og styringsteknikk), teknisk kybernetikk, maskinlæring, eller andre relevante fagfelt. Har du i tillegg relevant praktisk erfaring innen fagfeltet er det en fordel.

Som person er du nysgjerrig og evner å sette deg inn i og tenke nytt rundt problemstillinger du møter. Du er initiativrik, løsningsorientert, kreativ og opptatt av å utvikle deg faglig. Du jobber godt alene, men ser også verdien i samarbeid. Du har interesse for praktisk laboratoriearbeid og er vant med planlegging, instrumentering og gjennomføring av forsøk.

Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby et tverrfaglig miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/Nato Secret. For denne stillingen er det nødvendig å kun inneha norsk statsborgerskap. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forskningsleder Arvid Melkevik tlf. 63 80 74 24 / 97 72 82 92, eller sjefsforsker Sissel Forseth tlf. 63 80 75 28 / 907 85 531.

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, innen 19. oktober. Ref.nr. er 2022/01944.

Referansenr: 2022/01944

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS