Vil du jobbe som seniorrådgiver (prosjektleder) innen biologisk mangfold?

Seniorrådgiver/prosjektleder - biologisk mangfold

Søknadsfrist 18. mai 2022

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

VKM utarbeider vitenskapelige risikovurderinger og andre typer vitenskapelige vurderinger på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM kan også ta opp spørsmål på eget initiativ. Vurderingene blir brukt til å gi råd, og som grunnlag ved vurdering av tillatelser og regelverk – og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM er en viktig premissgiver for arbeidet med å sikre trygg mat og kosmetikk, god dyrehelse og dyrevelferd, god plantehelse, bærekraftig handel med truede arter og at det blir tatt relevante miljøhensyn.

VKM består av en uavhengig, tverrfaglig komite på om lag 100 medlemmer oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen samt et faglig sekretariat. Oppnevningen skjer i samråd med Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

VKM driftes av sekretariatet som utfører vitenskapelige, administrative og kommunikasjonsfaglige oppgaver, og bistår komiteen i arbeidet med vurderingene. Administrativt er sekretariatet for VKM organisert som en egen organisatorisk enhet i Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har ingen faglig instruksjonsrett over sekretariatet.

VKM er offisielt norsk kontaktpunkt for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA). VKM er også norsk vitenskapelig myndighet under CITES (Konvensjon om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora).

For mer informasjon se www.vkm.no. Vi er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) søker økolog til fast stilling som seniorrådgiver (prosjektleder).

VKM er en faglig uavhengig vitenskapskomité på mat-, helse- og miljøområdet. VKM utarbeider vitenskapelige risikovurderinger, nytte- og risikovurderinger, kunnskapsoppsummeringer og andre typer kunnskapssynteser på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene blir brukt til å gi råd, og som grunnlag ved vurdering av tillatelser og regelverk - og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM består av en uavhengig, tverrfaglig komité på om lag 100 medlemmer, og et faglig sekretariat på 24 personer med bred kompetanse innenfor alle VKMs fagområder.

Hovedoppgavene i stillingen vi skal besette, er knyttet til VKMs miljørisikovurderinger og andre kunnskapssynteser, som del av kunnskapsgrunnlaget for helhetlig økosystembasert forvaltning, biologisk mangfold og klima. Seniorrådgiveren skal bidra til å løse vårt samfunnsoppdrag innen disse områdene, i samarbeid med komitémedlemmer, kolleger i sekretariatet og representanter for oppdragsgiverne.

Vi søker en seniorrådgiver som har faglig bakgrunn innen økologi eller andre relevante fagområder, og som har erfaring fra arbeid med risikovurderinger og andre typer kunnskapssynteser.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse og prosjektdeltagelse for risikovurderinger og andre typer kunnskapssynteser knyttet til helhetlig økosystembasert forvaltning, biologisk mangfold og klima.
 • Det kan også være aktuelt med arbeidsoppgaver innen andre relevante temaer

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis doktorgrad og forskningserfaring, innen ett eller flere av følgende områder:

 • Økologi
 • Evolusjonsbiologi
 • Populasjonsbiologi
 • Populasjonsgenetikk
 • Biostatistikk
 • Erfaring fra arbeid med risikovurderinger, kunnskapsoppsummeringer og andre typer kunnskapssynteser vil bli tillagt vekt.
 • Erfaring fra prosjektledelse er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk vektlegges

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, strukturert og resultatorientert
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God rolleforståelse

Vi tilbyr

 • En engasjerende og selvstendig jobb i et spisskompetent, mangfoldig og internasjonalt rettet arbeidsmiljø
 • Fast stilling som seniorrådgiver og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden

  Kontakt:
  Harald Gjein. Direktør 905 19 323

  Søk på stillingen her
Powered by Labrador CMS