Spennende jobbmulighet i område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet FHI!

Rådgiver / seniorrådgiver - Helsetjenester

Søknadsfrist: 03.11.2021

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet.

Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1140 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.


Folkehelseinstituttet er en attraktiv arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020).

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Vil du være med å bidra til gode beslutningsprosesser i helsetjenesten gjennom systematisk vurdering av forskning?

Vi har ledig inntil fire 100 % faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i klynge for vurdering av tiltak, i område for helsetjenester.

Vi ønsker søkere som har kompetanse innen oppsummering av forskning. Personen som tilsettes, skal utføre metodevurderinger og kunnskapsoppsummeringer i tverrfaglige team. Det er høye krav til produktivitet i stillingen.

Område for helsetjenester er ett av fem områder i Folkehelseinstituttet. Fire avdelinger i området jobber spesifikt med vurdering av tiltak, og utgjør sammen klynge for vurdering av tiltak. Innen feltet vurdering av tiltak bidrar området med kunnskapsoppsummeringer om effekten av tiltak i helse-, omsorgs- og velferdssektorene, samt oppsummeringer av forskning om blant annet diagnose og prognose ved ulike helsetilstander. Området utfører også metodevurderinger («health technology assessments») av tiltak som er aktuelle for innføring eller utfasing i spesialisthelsetjenesten, der både sikkerhet, effekt, kostnader og andre forhold blir vurdert. Målgruppene er beslutningstakere og andre aktører i forvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og velferdssektorene – inkludert helsepersonell og pasienter. Området samarbeider med en rekke sentrale aktører i Norge og internasjonalt. Området er organisert med en arbeidsform der oppgaveløsningen foregår i lag. Ansatte kan søke om deltakelse i ulike lag på tvers av området, og ansattes fagutvikling skjer gjennom deltakelse i temanettverk og lag.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Utarbeide metodevurderinger og kunnskapsoppsummeringer, dvs. kunnskapsbasert beslutningsstøtte som systematisk vurderer forskning om effekt og sikkerhet av tiltak i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene
 • Bidra i utarbeidelsen av andre produkter som understøtter beslutningsprosesser i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene

Andre aktuelle oppgaver:

 • Ha dialog med oppdragsgivere for å avklare ulike aspekter i forbindelse med oppdrag på metodevurderinger og kunnskapsoppsummeringer
 • Støtte oppdragsgivere i spørsmål om forskning og utviklingsarbeid
 • Undervise i kunnskapsbasert praksis og politikkutforming
 • Bidra til metodeutvikling for ulike typer kunnskapsoppsummeringer
 • Ved behov vil man måtte påregne andre relevante arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Samfunnsfaglig, helsefaglig eller annen relevant utdanning på minimum mastergradsnivå
 • Forskningskompetanse og/eller erfaring med utarbeiding av systematiske kunnskapsoppsummeringer eller metodevurderinger, herunder erfaring med effektstudier og kritisk vurdering av slik forskning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk (eller svensk eller dansk) og engelsk
 • Statistikk kompetanse er en fordel
 • Erfaring med prosjektarbeid/-ledelse og tverrfaglig samarbeid er en fordel
 • Erfaring med forskningsformidling er en fordel
 • Erfaring fra utøvende helse-, omsorgs- og/eller velferdstjeneste er en fordel
 • Kjennskap til saksbehandling i offentlig forvaltning er en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig, utvise fleksibilitet og tilegne seg nødvendig kompetanse under høyt arbeidspress
 • Resultatorientert og målrettet, med fokus på raske leveranser av høy kvalitet
 • Initiativrik og pålitelig
 • Gjennomføringsevne
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon med medarbeidere fra ulike disipliner
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne til å levere i henhold til tidsfrister

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en organisasjon med et engasjerende samfunnsoppdrag knyttet til befolkningens helse og trivsel
 • Vi har sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er vennlige og som hjelper hverandre
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver med lønn etter avtale i henhold til statlig lønnsregulativ, og avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger, gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden

Webcruiter-ID: 4440275713

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Rigmor C. Berg (Avdelingsdirektør), 90802240

Powered by Labrador CMS