Spennende jobbmulighet ved Institutt for psykologi ved Ntnu!

Forskningsadministrativ rådgiver

Søknadsfrist: 22.08.2021

NTNU

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


Institutt for psykologi


Vår forskning og undervisning er bygget opp rundt fem perspektiver: biologisk, kognitiv, sosial-, personlighets- og utviklingspsykologi. Vi tilbyr profesjonsstudium i psykologi og studier innenfor læring og arbeids- og organisasjonspsykologi. Vi har også tre poliklinikker der vi behandler pasienter som en del av profesjonsutdanningen.

Institutt for psykologi er ett av sju institutter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Ved Institutt for psykologi er det i instituttadministrasjonen ledig stilling som Forskningsadministrativ rådgiver

Om stillingen

Institutt for psykologi har mer enn 140 ansatte, hvorav 20 i teknisk-administrative stillinger, og omlag 1100 studenter. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi. Vi tilbyr profesjonsstudium i psykologi, og studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet har også tre psykologiske poliklinikker: voksen-, barn- og nevroklinikk. Poliklinikkene tilbyr psykologisk behandling til barn, ungdom og voksne som et ledd i profesjonsutdanningen i psykologi. Instituttet har utstrakt forskningssamarbeid, både internt på instituttet og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Det er omfattende forskningsaktivitet i ett spenn fra prosjekter i startfasen til avanserte internasjonale samarbeidsprosjekter. Finansieringen varierer fra såkornmidler til eksternfinansiering fra eksempelvis Stiftelsen Dam, Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon, Norges forskningsråd og EU.

Les mer om instituttets forskning her.

Instituttet har et voksende behov for spesialisert forskningsadministrativ støtte med tiltagende vekt på prosjektoppfølging og krav til kompetanse innen rådgivning og analyse.

Systemer knyttet til forskningsstøtte i hele universitets- og høyskolesektoren er inne i en omstillingsprosess, og dette omfatter også NTNU og Institutt for psykologi. Det må påregnes endringer i stillingen, innenfor et bredt definert forskningsadministrativt oppgavespekter. Stillingen vil ha hovedvekt på oppfølging av instituttets prosjektportefølje i gjennomføringsfasen med tilhørende innrapportering til finansieringskilder og internkontroll. Videre skal den som ansettes bistå instituttleder med vurdering av potensielle forskningsprosjekter, samt gi rådgivning forbundet med helseforskningsloven, personvernhensyn og etiske problemstillinger. Vi har en gruppebasert tilnærming til forskningsadministrative oppgaver, og den som ansettes vil være en del av et forskningsadministrativt team med oppgaver som spenner fra oppfølging av ph.d.-kandidater til å bistå vitenskapelig ansatte med kvalitetssikring av søknader. Det vil også være aktuelt å foreta informasjonsinnhenting fra eksterne psykologirelevante finansieringskilder.Den som ansettes rapporterer til kontorsjef.

Arbeidsoppgaver

 • Forskningsadministrativ oppfølging av instituttets prosjektportefølje i gjennomføringsfasen
 • Bistå instituttleder med vurdering av potensielle forskningsprosjekter
 • Rådgivning forbundet med helseforskningsloven, personvernhensyn og etiske problemstillinger
 • Informasjonsinnhenting fra eksterne psykologirelevante finansieringskilder

Den som ansettes må påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå. Lang og relevant erfaring kombinert med etter- og videreutdanning kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med forskningsadministrasjon og administrativ koordinering av forskningsaktivitet
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • God kjennskap til fagområdet psykologi
 • Ph.d. eller tilsvarende innen psykologi eller helseforskning
 • God virksomhets- og økonomiforståelse
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • God kjennskap til krav og retningslinjer for helseforskning

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Initiativrik
 • Oppsøkende
 • Endringsorientert

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som rådgiver kode 1434 vil du normalt lønnes fra brutto kr 535 200 – 608 200 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • Navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med førstekonsulent Nine Jonstad, e-post: [email protected]

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Merk søknaden din med referansenummer: SU-613

Søknadsfrist: 22.08.2021

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS