Spennende jobbmulighet ved Avdeling for masterstudier, etter- og videreutdanning LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE!

Studieprogramutviklere til master i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighetsarbeid

Søknadsfrist: 15.08.2022

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er Norges første og ledende sykepleierutdanning. Høyskolen er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og er etablert som eget aksjeselskap. LDH tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.


Vi har ca. 1000 studenter og 130 ansatte og holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo. Her er vi lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg Omsorg og Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg. Besøk gjerne våre nettsider ldh.no for nærmere informasjon.

Om stillingen

Avdeling for masterstudier, etter- og videreutdanning søker deg som har vitenskapelig, klinisk og/eller pedagogisk kompetanse med relevans for utvikling av sykepleiefaglig kompetanse innen psykisk helse, rus og avhengighetsarbeid som innfrir forventningene i forarbeider og forskrift om nasjonal retningslinje for masterstudiet. Vi ønsker å ta et steg videre for å realisere et akkreditert studium ved LDH og utvider dagens arbeidsgruppe med flere prosjektdeltakere, med et langsiktig mål om å etablere et solid fagmiljø for studiet. Stillingene lyses ut som 2-årige engasjementer, med mål om fast ansettelse i fagstilling.

Du er oppdatert på samfunnets utfordring til sykepleiere innen psykisk helse, og ser behovet for å kombinere kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for å gi helsehjelp som forener psykiske og somatiske dimensjoner. Kandidater fra studieprogrammet skal bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse og øke overlevelsen til personer med komplekse og sammensatte tilstander. Arbeidet ble startet vårsemesteret 2022, og et første utkast til studieplan skal nå videreutvikles med mål om studiestart i 2023/2024.

LDH innretter masterporteføljen til å dra nytte av kvalitetsheving i bachelorutdanningen som nye nasjonale retningslinjer (RETHOS) og høyskolens studieprogram av 2020 representerer. Du har erfaring med studieplanarbeid og kan arbeide analytisk i team for å nå dette prosjektets mål om et akkreditert studium med tilhørende solid fagmiljø. Studiet profilerer et konsept for avansert klinisk sykepleie (AKS), og vil inngå i et samarbeidende fellesskap om flere masterstudier med en AKS-profil. Vi benytter strukturerte og systematiske arbeidsmetoder og verktøy for planlegging av program- og emnegjennomføring.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

 • Utvikle studieplan og søknad om akkreditering av masterstudiet
 • Ta aktiv del i implementering av nytt studium

Kvalifikasjoner

 • Vitenskapelig formalkompetanse i sykepleiefaget
 • Fordypning/spisskompetanse innen psykisk helse, rus og avhengighetsarbeid
 • Autorisasjon som sykepleier
 • UH-pedagogisk basiskompetanse som del av pedagogisk mappe
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk/skandinavisk og engelsk
 • Dokumentert erfaring med prosjektarbeid er en fordel
 • Personlige egenskaper tillegges vekt
 • Kombinasjoner av formal- og realkompetanse blir tillagt vekt

Egenskaper

 • Du er strukturert, analytisk, og klar i formidling på egne og prosjektets vegne
 • Vi verdsetter at du kan bidra til en delekultur og viser til gode samarbeidsevner, og at du er ambisiøs på vegne av deg selv, sykepleierprofesjonen, og LDH som en spesialisert utdannings- og forskningsinstitusjon

Søknaden

Søknad sendes via Jobbnorge og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med publikasjonsliste
 • Vitnemål og attester relevante for stillingen
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

I de midlertidige stillingene som er utlyst vil det ikke bli opprettet sakkyndig utvalg, og søkere konkurrerer derfor på grunnlag av eksisterende kompetansevurderinger og kvalifikasjoner. Ved eventuell overgang til fast stilling skjer ansettelse etter ny utlysning og vanlig ansettelsesprosess for UF-stillinger, med bedømming i sakkyndig utvalg for førstestillinger og høyere kompetanse.

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Moderne lokaler og gode IKT-løsninger

Øvrige opplysninger

Stillingen er plassert i stillingskode 1434 rådgiver, 1364 seniorrådgiver eller 1220 spesialrådgiver etter kvalifikasjoner og omfang.

Det er ønskelig med minst 80% stilling. Dette kan fravikes ved særlig relevant kompetanse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsfrist: 15.08.2022

LDH ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS