Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) HAR EN LEDIG SPENNENDE STILLING!

Administrasjonssjef

Søknadsfrist: 22.08.2021

UNIS

UNIS er verdens nordligste utdanningsinstitusjon, lokalisert i Longyearbyen på Svalbard. UNIS har teknisk og vitenskapelig utstyr, laboratorier og infrastruktur egnet for undervisning og forskning innen arktisk naturvitenskap og teknologi for sjø, land og atmosfære. Fagavdelingene omfatter arktisk biologi, -geofysikk, -geologi, og -teknologi.


All utdanning gis på engelsk, og omlag halvparten av ansatte og studenter er fra utlandet. UNIS er et statlig aksjeselskap. UNIS skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk. Administrasjonsspråket er norsk.

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2200 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bl.a. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.

Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) har ledig 100 % fast stilling som administrasjonssjef.

Om stillingen

Administrasjonssjefen er administrasjonsavdelingens daglige leder, og vil ha fullmakt til å avgjøre løpende saker. Vedkommende skal påse at virksomheten drives innenfor rammer gitt i regelverk, overordnet nivås beslutninger og vedtak fattet i UNIS sitt styre. Administrasjonssjefen har budsjettansvar for avdelingens virksomhet og rapporterer og gir råd og lederstøtte til administrerende direktør og inngår i UNIS sin ledergruppe.Administrasjonssjefen har det overordnede ansvar til å lede, koordinere, utvikle, effektivisere og drifte den administrative virksomheten ved UNIS, herunder HR, resepsjon, økonomi, arkiv, booking, og har det direkte personalansvaret for 8 ansatte i administrasjonen.

Administrasjonssjefen skal sikre at ansvar og roller er klart plassert i organisasjonen. Dette for å sikre effektiv og god drift, og i strategi og endringsprosesser, sikre god informasjonsflyt og mulighet for medvirkning.

Administrasjonssjefen skal overvåke selskapets aktiviteter innenfor gjeldene regelverk og etiske retningslinjer, og videreutvikle systemer for internkontroll.

Administrasjonssjefen samarbeider tett med administrerende direktør og øvrige ledere.

Les mer om UNIS her: UNIS

Arbeidsoppgaver

 • Personalledelse for administrasjonen
 • Lede og organisere arbeidet i administrasjonen
 • Organisasjonsutvikling
 • Strategiutvikling og målstyring av virksomheten
 • Utarbeide retningslinjer for operasjonalisering av regeletterlevelse
 • Sikre juridiske avtaler med leverandører og samarbeidspartnere
 • Andre oppgaver må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen for eks. organisasjon og ledelse på masternivå
 • Relevant ledererfaring ev. lederutdanning
 • Dokumentert erfaring fra UoH-sektoren
 • God innsikt og erfaring innen administrasjon og organisasjonsutvikling
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • God digital kompetanse

Relevante tilleggskvalifikasjoner:

 • Juridisk kompetanse
 • Erfaring med systemer for internrevisjon/regeletterlevelse
 • Erfaring med effektiviseringstiltak
 • Kan vise til utvikling av god lederkultur

Personlige egenskaper

 • Strukturert, grundig og tilstedeværende med gode lederegenskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper og dyktig til å skape tillit og relasjoner på tvers i organisasjoner
 • Evne til å ha oversikt og kunne prioritere
 • Evne til strategisk planlegging i kombinasjon med gjennomføringsevne
 • Evne til å finne nye løsninger og arbeidsprosesser, organisering, drift mv, og ha en positiv innstilling til å ta i bruk nye verktøy og metoder
 • Omgjengelig, god formidler og selvgående med en positiv innstilling

Vi tilbyr

UNIS kan tilby en utfordrende og variert jobb, i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. Som ansatt er man medlem i Statens Pensjonskasse,. Vi tilbyr også gode forsikringsordninger, betalt reise- og flyttekostnader ved oppstart i stillingen og tjenestebolig.

Ansettelse er i stillingskode 1407 avdelingsleder i statens regulativ, avlønning etter ansiennitet og kvalifikasjoner. I tillegg til lønnen ytes et Svalbardtillegg tilsvarende kr 34 560 årlig. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 8,2 %.

Det er mulig å be om å få navnet / søknaden unntatt offentligheten i hht offentlighetsloven § 25. Ønsket må i tilfelle begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at skulle ønsket ikke bli tatt til følge, vil søkeren bli kontaktet å få mulighet til å trekke søknaden.

Spørsmål om stillingen

For ytterligere informasjon kontakt:

 • administrerende direktør Jøran Moen, tlf. 915 56414, e-post: [email protected] eller
 • direktør for HMS og infrastruktur Fred Skancke Hansen. tlf: mobil 917 07 640, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS