Spennende jobbmulighet ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)!

Seksjonssjef - Seksjon for hydrologisk modellering

Søknadsfrist: 26.04.2021

Norges vassdrags- og energidirektorat

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.


NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Bli med å bygge bro mellom hydrologisk forskning og forvaltning!

Vi ser etter deg som skal lede og videreutvikle en seksjon hvor anvendt forskning er sentralt, og du har derfor en oppdatert oversikt over forskning innen hydrologi. Du ser potensialet for bruk av ny kunnskap og nye metoder innen NVEs ansvarsområder både for å bedre kvaliteten og effektivisere våre tjenester. Hos oss vil du initiere og bidra til FoU-søknader der resultatene er viktige for å løse ulike samfunnsutfordringer, og du kjenner til ulike muligheter for ekstern finansiering av FoU. Du vil lede og delta i prosjektene og bygge gode team.

Sentralt i arbeidet står ulike hydrologiske og statistiske modeller. Seksjonen din er viktige for at NVE som nasjonal faginstitusjon i hydrologi skal ha kunnskap om prosessene i det hydrologiske kretsløpet og Norges hydrologi og vannressurser. Denne kunnskapen er vesentlig for NVEs forvaltning og ulike hydrologiske tjenester, inkludert flomvarsling og kunnskap om effekten av klimaendringer på hydrologi. Du får ansvar for seksjonens medarbeidere og budsjett. Det er i dag 13 medarbeidere ved seksjonen.

Sammen med de andre seksjonene i avdelingen, skal du bidra til at NVE gjør tilgjengelig hydrologiske data, kildekode, analyseverktøy og oppdatert kunnskap. Du vil få mulighet til å delta i internasjonalt samarbeid, inkludert internasjonalt utviklingsarbeid.

Hydrologisk avdeling ved NVE er det ledende hydrologiske fagmiljøet i Norge. Vi har ca 95 ansatte, flest ved hovedkontoret i Oslo, men også på regionkontorene i Narvik, Trondheim, Førde og på Hamar. Vi er ansvarlig for å samle inn, lagre og analysere hydrologiske data. Avdelingen utfører også FoU og oppdrag, deltar i internasjonale utviklingsprosjekter, er partner i Norsk klimaservicesenter, og er ansvarlig for den nasjonale flom-, jordskred- og snøskredvarslingstjenesten (Varsom.no).

Arbeidsoppgaver

 • Personalledelse og forsknings- og prosjektledelse
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Inngå i avdelingens ledergruppe – fra strategi til bruk av forskningsresultater i vår tjenesteutvikling
 • Fagledelse
 • Tett samarbeid med avdelingens ledergruppe, andre seksjoner og avdelinger i NVE og eksterne
 • Det kan være aktuelt å delta i NVEs vaktordning knyttet til flomvarslingstjenesten
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet (ca. 10 reisedøgn per år)

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Høyere utdannelse innen hydrologi eller nært tilgrenset fagområde, fortrinnsvis på PhD-nivå. Relevant arbeidserfaring kan delvis kompensere for kravet om høyere utdannelse
 • Erfaring fra personalledelse, eventuelt prosjektledelse
 • Kompetanse innen hydrologi
 • Bredt internasjonalt og nasjonalt forskningsfaglig nettverk
 • Erfaring som forsker, inkludert vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering

Du må kunne kommunisere godt, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Ønskelig/fordelaktig:

 • God kjennskap til Norges hydrologi
 • God kjennskap til norsk vassdragsforvaltning
 • Erfaring med mediehåndtering
 • Erfaring som veileder av MSc- og PhD-studenter

Personlige egenskaper

 • Gode personal- og lederegenskaper
 • Innovativ
 • God til å se hvordan FoU kan anvendes i forvaltningen
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne å motivere, inspirere og engasjere og få medarbeidere med ulik kompetanse og personlighet til å samarbeide godt
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Beslutningsdyktig, tydelig og ryddig
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • en sterk kunnskapsorganisasjon
 • det ledende hydrologiske fagmiljøet i Norge
 • rom for personlig utvikling – både faglig og innen ledelse
 • muligheter til å påvirke utviklingen innenfor hydrologisk modellering
 • en stor kontaktflate, både internt og eksternt, med mulighet for å representere NVE i nasjonale og internasjonale faglige komiteer og utvalg
 • flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Årslønn innenfor spennet kr 720 000 – 950 000 i stillingskode seksjonssjef (1211) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på  Arbeidsgiverportalen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Hege Hisdal (Avdelingsdirektør), 934 21 527
 • Svein Taksdal (Spesialrådgiver), 957 60 728
 • Christina Wachter (HR-kontakt), 920 65 215
Powered by Labrador CMS