Spennende jobbmulighet ved Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) ved Vestre Viken!

Spesialkonsulent - forskning 100 %

Søknadsfrist: 28.05.2021

Vestre Viken

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Bli med å videreutvikle våre satsningsområder innen klinisk relevant forskning på alvorlige psykiske lidelser. Du kommer til et bredt, spennende og hyggelig forskningsmiljø! Vi lyser ut en fast 100 % stilling som spesialkonsulent - forskning i FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus.Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) er den største fagklinikken i Vestre Viken HF og består av åtte kliniske avdelinger med over 50 seksjoner,1800 årsverk og 2600 ansatte.

Klinikkens FoU-avdeling har som overordnet mål å bidra til å forbedre og utvikle de kliniske kjerneoppgavene, gjennom forskning og fagutvikling. Avdelingen er preget av flerfaglighet og har for tiden 15 medarbeidere (hel- og deltid) med ni ulike fagbakgrunner, og 8 har ph.d.-grad. Dette er 5 forskere og 5 stipendiater (3 ph.d. og 2 postdok), 4 rådgivere/spesialkonsulenter, samt administrasjonskonsulent og forskningssjef (avdelingens leder, psykiater).

Vi ønsker at den som ansettes som spesialkonsulent - forskning har bred kompetanse og vil fungere som et nav i avdelingens samlede virksomhet. Det vurderes å samordne FoU-avdelingens mer allmenne administrative oppgaver (HR, innkjøp, økonomi osv.) med klinikkstabens tilsvarende oppgaver. Dette for å kunne ivareta økende forskningsadministrative krav.

Kompetansekrav og ønsket erfaring innen følgende felt:

 • Det kreves relevant utdannelse fra universitet eller høyskole. God relevant praksis kan oppveie for mangler i utdannelsen
 • Det kreves meget gode kunnskaper og ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig formidling, og gode kunnskaper og ferdigheter i engelsk
 • Det er ønskelig med erfaring fra forskningsmiljø og forskningsadministrasjon
 • Generelt god IKT kompetanse og systemforståelse
 • Erfaring med administrative og koordinerende oppgaver

Følgende ansvar og myndighet tilligger stillingen:

 • Daglig administrativt og koordinerende ansvar for FoU-avdelingen og dens medarbeidere, etter nærmere avtale med forskningssjef, herunder møteplanlegging, innkalling, tilrettelegging og referater
 • Formidling og veiledning knyttet til foretakets prosedyrer for forskning og innovasjon, ved interne og eksterne henvendelser
 • Vedlikehold og videreutvikling av FoU-avdelingens intra- og internettsider
 • Ansvarlig for løpende standardisert oppsett og utsending av informasjon om nye publiserte artikler som utgår fra klinikken, og oppdatering og bestilling av prosjektmapper i foretakets forskningsserver, etter godkjenning fra forskningssjef
 • Utarbeide årlige rapporter over FoU-relatert ressursbruk i klinikken, pågående prosjekter og nye publikasjoner utgått fra PHR, etter retningslinjer fra foretakets sentrale forsknings- og innovasjonsenhet (FOI)
 • Bidra i ulike arbeidsoppgaver innen avdelingens pågående prosjekter
 • I samarbeid med avdelingens medarbeidere, og så langt kapasiteten tillater, bidra i planlegging, administrering og gjennomføring av faglige arrangementer, kurs og seminarer
 • Generelle administrative oppgaver (som nå vurderes samordnet med klinikkstab): Saksbehandling og bestiller-rolle i VVs administrative systemer, bl.a. personalportalen, GAT, innkjøp (I-Procurement), faktura (Eye-Share), økonomi og regnskap (Baseware) og Confirmit.

Vi søker en som er personlig egnet, og som:

 • Er positiv, arbeidsglad og løsningsorientert
 • Er selvstendig, handlingsorientert og tar initiativ
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter og kan motivere andre
 • Liker å jobbe i team og bygge relasjoner, og som har god organisasjonsforståelse

Avdelingen flytter 15. juni 2021 fra Blakstad sykehus til nye tidsmessige lokaler i tidligere Statens Hus på Papirbredden i Drammen, 5 minutters gange fra togstasjonen. Det må påregnes et visst omfang av hjemmekontor, nærmere planer og rammer for dette er under utvikling. Mulighet for fleksibel arbeidstid etter avtale, samt relevante kurs og kompetansebygging. Oppstart etter avtale.

Webcruiter-ID: 4385146693

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Agnete Wiersholm (Konsulent - Administrasjon), 975 90 602
 • Paul Møller (Forskningsjef), 911 76 084
Powered by Labrador CMS