Spennende jobbmulighet i migrasjons- og kompetanseforskning ved Fafo!

Forskningsleder og forskningssjef

Søknadsfrist: 05.10.2020

Fafo

Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter. Vi har spesialisert oss på arbeidslivs- og velferdsforskning, og forsker blant annet på kollektiv organisering, individuell atferd i arbeidslivet, integrering og ekskludering, kvalifisering, etter- og videreutdanning, utformingen av velferdstjenester og -ytelser, europeisk integrasjon og globalisering. Instituttet forsker også på levekår og utviklingsstrategier i land i konflikt, overgangsfase og utvikling.

Forskningsleder til Fafos migrasjons- og kompetanseforskning og forskningssjef

Forskningsleder til Fafos migrasjons- og kompetanseforskning

Fafo søker en aktiv og engasjert forskningsleder til fagfeltet migrasjons- og kompetanseforskning. Forskningsgruppa teller i dag 14 forskere som jobber med temaer som arbeidslivsintegrering, religiøst og kulturelt mangfold, migrasjon, barn av innvandrere, offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak, skoleutvikling og elevers læring, gjennomføring og frafall.

Forskningslederen vil få ansvaret for å lede, videreutvikle og drifte fagområdet, samt lede, videreutvikle og styrke avdelingens forskere, prosjekter og publiseringer.

Vi ser etter deg som har samfunnsvitenskapelig bakgrunn, bred forskningserfaring, samt erfaring med prosjektinnhenting, prosjektutvikling og faglig kvalitetssikring. Stillingen omfatter 50 prosent ledelse og 50 prosent egen forskningstid.

Du må ha utdanning på universitet- eller høgskolenivå, fortrinnsvis med doktorgrad innen samfunnsfag. Lang og relevant erfaring kan i særlige tilfeller kompensere for kravet om doktorgrad.

Du har et godt fagnettverk, sterke formidlingsevner og er motivert for å kombinere eget forskningsarbeid med personalledelse av dyktige og engasjerte forskere.

Samarbeid er viktig for Fafo, og du må ha gode samarbeidsevner og lederferdigheter. Ledererfaring fra et oppdragsforskningsmiljø er en fordel.

Som forskningsleder får du muligheter og handlingsrom til å styrke et av Fafo satsningsområder; et fagområde som vies mye oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Du må kunne gi retning og engasjere de ansatte. Dette krever et strategisk blikk og evne til å tenke nytt innen migrasjons- og kompetanseforskningen.

Forskningssjef

Fafo søker en aktiv og engasjert forskningssjef som sammen med instituttets medarbeidere kan styrke og videreutvikle instituttets ledende stilling innenfor arbeidslivs- og velferdsforskningen.

Du må ha doktorgrad innenfor et av instituttets forskningstemaer, gode formidlings- og samarbeidsevner, samt bred erfaring med forskningsledelse, fortrinnsvis fra et oppdragsforskningsinstitutt.

Forskningssjefen har et overordnet ansvar for instituttets faglige profil og utvikling. Stillingen innebærer å ha en nøkkelrolle i å drive fram strategiske og tverrgående prosjekter, videreutvikle nasjonale og internasjonale institusjonsnettverk og bidra til kompetanseheving, oppfølging av doktorgradskandidater og kvalitetssikring.

For begge stillingene må den som tilsettes beherske et skandinavisk språk som arbeidsspråk.

—————————————-

Begge stillingene rapporterer til daglig leder og inngår i Fafos ledergruppe.

For opplysninger om stillingene, kontakt:

  • Daglig leder Tone Fløtten på telefon 41695724

Søknad med CV sendes på e-post til Franck Sommerlyst innen 5. oktober. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt.

Det er viktig for Fafo at vår stab gjenspeiler befolkningen og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi er en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Hjemmeside: www.fafo.no

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS