Ledig stilling ved SINTEF

Senterdirektør - Norwegian Smartgrid Centre

Søknadsfrist: 15.05.2020

SINTEF

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Ønsker du en sentral rolle i utviklingen av fremtidens energisystem?

The Norwegian Smartgrid Centre er et nasjonalt kompetansesenter for ny teknologi, digitalisering og økt fleksibilitet i det elektriske energisystemet. Senteret har etablert seg som en viktig premissleverandør og pådriver for smartgrid i Norge, og samarbeider tett med FME CINELDI som er et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) med SINTEF Energi i vertskapsrollen. Senteret har en viktig rolle i å fremme forskning, undervisning, test- og demoprosjekter og kommersialisering.

Som leder for senteret vil du samarbeide med kunnskapsmiljøer, energiselskap, leverandørindustri, bransjeorganisasjoner, offentlig forvaltning og politiske myndigheter for å bidra til et mer kostnadseffektivt kraftsystem.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være å:

  • Gjennomføre analyser knyttet til mål, strategier og planer
  • Nettverksbygging
  • Synliggjøre og markedsføre senteret
  • Initiere og utvikle forskningsprosjekter og utviklingsarenaer
  • Spre kompetanse, inklusive etablering av arenaer for undervisning og læring

Vi søker deg som har:

  • Master-/doktorgrad innen relevante fagområder
  • Kunnskap og erfaring fra kraftbransjen og fornybarnæringen, gjerne med et godt etablert nettverk i bransjen
  • Erfaring fra å bygge opp og lede sammensatte kompetansevirksomheter
  • Innsikt i organisering og gjennomføring av prosjekter i forskningsmiljøer
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr en spennende lederjobb i et nettverk av profesjonelle virksomheter med høye ambisjoner. Stillingen gir gode muligheter for å påvirke egen rolle, og tilbyr fleksibel arbeidstidsordning og konkurransedyktige betingelser.

For ytterlige informasjon kan man kontakte:

Søk på stillingen

Hjemmeside: www.sintef.com