Norges Idrettshøgskole har en ledig spennende stilling!

Administrerende direktør

Søknadsfrist: 28.01.2021

Norges Idrettshøgskole

Norges Idrettshøgskole (NIH) har som vitenskapelig høyskole et nasjonalt hovedansvar for utdanning, forskning og formidling innen fagfeltet idrettsvitenskap. NIH ble etablert i 1968 og har i dag ca. 230 ansatte og 1400 studenter. Høgskolen har omfattende anlegg og er i god utvikling både når det gjelder studier og forskning. NIH har et betydelig omfang av nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter på en rekke idrettsfaglige områder.


For nærmere informasjon om NIH, se www.nih.no.

Vi søker en dyktig og samarbeidsorientert administrerende direktør som blir svært sentral i arbeidet med å videreutvikle NIH som Norges fremste utdannings- og forskningsinstitusjon i idrettsvitenskap.

NIH har en ledelsesmodell med en valgt rektor som styreleder. Administrerende direktør er leder for den samlede administrative virksomhet innenfor de rammer som universitets- og høgskoleloven og styret fastsetter. Lederansvaret omfatter økonomi- og personalforvaltning, kompetanseutvikling, kommunikasjon, studie- og forskningsadministrasjon, anlegg og bygningsmasse, samt en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidsavtaler.

Direktøren leder høgskolens administrative ledergruppe og har ansvar for å fasilitere et godt samvirke mellom administrative funksjoner og faginstituttene.

I tillegg til å videreutvikle og lede en administrasjon preget av mulighetsorientering, profesjonalitet og gjennomføringsevne skal du:

  • være sekretær for styret, i samråd med rektor sørge for at saker og informasjon legger til rette for godt styrearbeid og ha ansvar for iverksetting av styrets vedtak i samarbeid med høgskolens øvrige ledelse, ansatte og studenter
  • være sentral i utvikling og implementering av NIHs strategier og mål for forskning, utdanning og formidling, bl.a. omlegging av utdanningene til mer digitale plattformer
  • sikre en effektiv og forsvarlig organisering og drift av NIHs virksomhet, herunder disposisjon av ressurser og eiendom
  • være ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltningen skjer i samsvar med departementets bestemmelser, legge budsjettforslag og årsregnskap frem for styret og holde rektor løpende orientert om utviklingen
  • bidra til utvikling av samarbeid med samfunns- og næringsliv, myndigheter og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner, både nasjonalt og internasjonalt

Vi søker en erfaren leder med høyere utdanning og bred samfunnsmessig orientering. Den riktige kandidaten har solid erfaring og gode resultater fra ledelse i kunnskapsorganisasjoner, gjerne i universitets- og høgskolesektoren. Vi forutsetter at du har en lederstil preget av god og tydelig kommunikasjon, rolleforståelse og framtidsorientering. Evne til å skape resultater og et godt samspill på tvers av faglige og organisatoriske grenser er viktig.

Høgskoledirektøren tilsettes i åremålsstilling for en periode på seks år, med mulighet for forlengelse etter ny kunngjøring. Lønn etter avtale.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med:

  • Liv S. Bøe i Amrop Delphi tlf. 911 08 263

For ytterligere informasjon kan også rektor Lars Tore Ronglan, tlf. 924 61 646 kontaktes.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Webcruiter-ID: 4332929579

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Liv S. Bøe Partner, Amrop Delphi 911 08 263
  • Lars Tore Ronglan Rektor, NIH 924 61 646
Powered by Labrador CMS