Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har en ledig spennende stilling!

To forskningsdirektører innen miljøforskning og digital teknologi

Søknadsfrist: 03.01.2021

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider NIVA med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv. NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. NIVA arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, samt en forskningsstasjon ved Drøbak. NIVA har datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina. Totalt har NIVA-gruppen nesten 500 medarbeidere.

NIVAs forskning og rådgivning har integritet, høy kvalitet, er relevant og bidrar med et helhetsperspektiv til en bærekraftig samfunnsutvikling. NIVA er ledende innen utvalgte forskningsområder og har god lønnsomhet. Vi opplever stor etterspørsel og har ekspandert kraftig de siste årene. For å skape rom for ytterligere ekspansjon har vi behov for å styrke vårt ledelsesteam

med to forskningsdirektører som brenner for samfunnsrelevant miljøforskning og motiveres av å lede engasjerte, dyktige medarbeidere.

Forskningsdirektørene inngår i instituttets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør. NIVAs ledelse og medarbeidere samarbeider tett for å videreutvikle organisasjonen og instituttets sterke forskningsfaglige posisjon.

Ansvar

NIVA har utarbeidet en ny strategi for de neste 10 årene og som forskningsdirektør skal du bidra til å realisere våre ambisjoner. Du forventes å delta aktivt i å utarbeide og implementere strategier og handlingsplaner, samt arbeide med utvikling av nye markeder og prosjektporteføljer. En annen viktig oppgave er å synliggjøre og representere NIVA utad overfor sentrale oppdragsgivere, forvaltning, partnere, nettverk, media og på forskningspolitiske arenaer.

Instituttets forskningsfaglige virksomhet er organisert i 16 fagseksjoner som er ledet av en forskningsleder med rapportering til en av forskningsdirektørene. Som forskningsdirektør har du ansvar for utvalgte fagseksjoner med forskingsledere som rapporterer til deg. Ditt ansvar er å sikre at ledelse, utvikling og drift er i henhold til instituttets strategier, verdier, retningslinjer, gjeldende lovverk, og forskrifter, gjennom bl.a. tett oppfølging av, og samspill med forskningslederne.

Kvalifikasjoner

Du har doktorgrad eller dokumentert erfaring på tilsvarende nivå innen en av følgende fagretninger; biologisk mangfold, marin forskning, miljø- og klimaforskning, eller data science og digital teknologi. NIVA er godt i gang med en omfattende digitaliseringsprosess som står sentralt i videreutviklingen av organisasjonen og våre tjenester. For en av stillingene er derfor erfaring innen data science og digital teknologi ønskelig.

Vi vektlegger at du har solid ledererfaring med dokumenterte resultater fra lignende organisasjoner, gjerne oppdragsvirksomhet. Videre at du har god kunnskap om samfunnets behov innen NIVAs arbeidsfelt, er godt orientert om forskningspolitiske føringer, samt har kjennskap til markeds- og finansieringsmuligheter, nasjonalt og internasjonalt. Du har også et betydelig nettverk. NIVA arbeider for å ha en forutsigbar, enhetlig ledelse som er involvert og engasjert på tvers av faglige og organisatoriske grenser. Det er derfor vesentlig at du samarbeider godt og er utviklingsorientert. Du er en inspirerende og samlende leder fordi du evner å kombinere tydelighet og handlingskraft med å være lyttende og klok. Dine engelskkunnskaper er svært gode og i tillegg snakker du norsk eller et annet skandinavisk språk.

Vi tilbyr

  • Lærerike og interessante arbeidsoppgaver i et ledende nasjonalt forskningsinstitutt.
  • Godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere.
  • Moderne lokaler sentralt i Oslo.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist er 3. januar, aktuelle kandidater kontaktes imidlertid løpende.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Webcruiter-ID: 4320793949

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Tor-Petter Johnsen (Viseadministrerende direktør), 911 36 813
  • Thorjørn Larssen (Forskningsdirektør), 415 03 043
Powered by Labrador CMS