CICERO har en ledig spennende stilling!

Forsker / Rådgiver - Oppdragsforskning på klimagassutslipp og tiltak (vikariat)

Søknadsfrist: 02.02.2022

CICERO

CICERO Senter for klimaforskning er en privat stiftelse som siden 1990 har levert tverrfaglig forskning av høy vitenskapelig kvalitet, blant annet til FNs klimapanel og Arktisk Råd. Vår forskning skal fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og styrke det internasjonale klimasamarbeidet.

Gjennom internasjonalt samarbeid utvikler CICEROs forskere kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer, effekten av endringene på natur og samfunn, og hvordan somfunn kan tilpasses og motvirke endringene.

CICEROs medarbeidere kommer fra en rekke ulike land og har variert bakgrunn fra samfunns- og naturvitenskap. Vi er ca. 90 ansatte og holder til i Forskningsparken i Oslo.

Vil du bidra med viktig klimaforskning sammen med oss?

Om stillingen

CICERO har ledig et ettårig vikariat for å jobbe med nasjonal oppdragsforskning knyttet til beregning av klimagassutslipp og effekten av utslippsreduserende tiltak.

Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til å utvikle tilbud og gjennomføre oppdragsforskning for offentlige og private aktører som ønsker å redusere sine klimagassutslipp. Stillingen innebærer å skrive tilbud, gjennomføre analyser, skrive rapporter, og ha tett dialog med oppdragsgiverne. Eksempler på lignende oppdrag er Kristiansands klimagassutslipp mot 2030, Bergens klimagassutslipp mot 2030, Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030, Utvikling av klimabudsjettarbeidet, og Lokale datakilder på klima.

Du vil jobbe tett sammen med noen av verdens fremste klimaforskere. Stillingen er knyttet til CICEROs tverrfaglige forskningsgruppe for utslippsreduksjoner, ledet av Glen Peters, som har forskningsprosjekter rettet mot trender i energi og klimagassutslipp. Du vil også jobbe på tvers av forskningsgruppene ved CICERO.

Stillingen er et ettårig vikariat, og du vil innplasseres som forsker/seniorforsker eller rådgiver/seniorrådgiver avhengig av bakgrunn. Det er ønskelig med snarlig oppstart.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad eller doktorgrad innen et relevant fagområde
 • Solid kvantitativ bakgrunn og erfaring med håndtering av numeriske data
 • Erfaring med beregning av klimagassutslipp og effekter av utslippsreduserende tiltak er ønskelig
 • Kjennskap til norsk klimapolitikk, forvaltning og aktørbilde på nasjonalt og kommunalt nivå og deres kunnskapsbehov er ønskelig
 • Kjennskap til Norges nasjonale klimagassregnskap samt utslippsstatistikk på kommunalt nivå og/eller bedriftsnivå er en fordel
 • Erfaring med oppdragsforskning og/eller sammenstilling av kunnskap er ønskelig
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Selvstendighet, gode samarbeidsevner samt personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Et faglig sterkt miljø og gode utviklingsmuligheter i et ledende forskningsinstitutt
 • Å bidra til å utvikle et spennende fagfelt ved CICERO
 • Å arbeide med vår tids største utfordring
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønn etter kvalifikasjoner innenfor CICEROs lønnssystem
 • CICERO er IA-bedrift og ønsker at de ansatte skal speile mangfoldet i befolkningen

Spørsmål om stillingen

Slik søker du

Søknad, CV, karakterutskrifter/vitnemål og annen relevant dokumentasjon og attester sendes inn elektronisk via Jobbnorge.

Søknader utenfor systemet vil ikke bli vurdert.Ingen søknader blir behandlet før søknadsfristens utløp 2. februar.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS