LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar - Campus Ringerike

Søknadsfrist: 05.10.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Universitetsbiblioteket har ledig fast stilling som Spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar ved Campus Ringerike

Om stillingen

Ved Universitetsbiblioteket er det fra 01.01.2022 ledig fast 100 % stilling som spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar. Hovedarbeidssted er Ringerike.

Universitetsbiblioteket har ca. 40 ansatte fordelt på åtte studiesteder. På Ringerike er det 4 stillinger i biblioteket, og nærmeste overordnede er lokal bibliotekleder. Biblioteket har nyoppussede lokaler og et velutviklet tjenestetilbud til studenter og ansatte.

Vi søker en utadvendt person som trives i et aktivt miljø, og som vil være med på å videreutvikle universitetsbiblioteket som en ressurs for forskning, utdanning og formidling. Vi ser spesielt etter deg som har systemkompetanse og vil være med å drifte bibliotekets systemer i tillegg til å bidra i drift av campusbiblioteket.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • medansvar for drift og utvikling av bibliotekets systemer, særlig ALMA
 • deltakelse i daglig drift av campusbiblioteket
 • veiledning og undervisning av studenter og ansatte på norsk og engelsk
 • delta i arbeids- og prosjektgrupper på tvers av campusbibliotekene

Arbeidsoppgaver vil kunne endres som følge av endringer i organisasjon eller tjenestetilbud.

Kvalifikasjoner

 • utdanning innen bibliotek- og informasjonsvitenskap på minimum bachelornivå.
 • Masterutdanning innen et relevant fagområde er ønskelig
 • gode IT-kunnskaper og erfaring fra drift av biblioteksystemer
 • bibliotekerfaring er en fordel, gjerne fra fag- og forskningsbibliotek
 • undervisnings- og veiledningserfaring er ønskelig
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å ta initiativ og å arbeide selvstendig
 • fleksibilitet, serviceinnstilling samt evne til raskt å sette seg inn i nye arbeidsområder
 • vilje til faglig utvikling
 • personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som spesialbibliotekar (stillingskode 1515) lønnes fra kr 466 500 - 566 700. Stilling som universitetsbibliotekar (stillingskode 1199) lønnes kr 498 800 - 630 500. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Innplassering i stillingskode vil være avhengig av medarbeiderens kvalifikasjoner og kompetanse.

 • For tilsetting som spesialbibliotekar kreves minimum godkjent bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Relevant bibliotekfaglig praksis vil bli tillagt vekt.
 • Dersom søker i tillegg til bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap har hovedfag/mastergrad kan det vurderes tilsetting som universitetsbibliotekar.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Bibliotekleder Ingeborg Stensli tlf. 970 45 340 eller
 • Biblioteksjef Ellen Hermanrud tlf. 928 97 058

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS