LEDIG STILLING VED UNIS

2-årig stilling som spesialbibliotekar / rådgiver - Nasjonalt vitenarkiv

Søknadsfrist: 15.05.2022

UNIS

UNIS er verdens nordligste utdanningsinstitusjon, lokalisert i Longyearbyen på Svalbard. UNIS har teknisk og vitenskapelig utstyr, laboratorier og infrastruktur egnet for undervisning og forskning innen arktisk naturvitenskap og teknologi for sjø, land og atmosfære. Fagavdelingene omfatter arktisk biologi, -geofysikk, -geologi, og -teknologi.


All utdanning gis på engelsk, og omlag halvparten av ansatte og studenter er fra utlandet. UNIS er et statlig aksjeselskap. UNIS skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk. Administrasjonsspråket er norsk.

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Stillingen er en 100 % midlertidig prosjektstilling i 2 år fra startdato.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder for Studieavdelingen som består av: Bibliotek (2 ansatte), Kommunikasjon (2 ansatte), Studieadministrasjon (4 ansatte), samt undervisningsrådgiver for bioCEED (senter for fremragende utdanning). Arbeidssted vil være i biblioteket. Biblioteket bruker Alma biblioteksystem og søketjenesten Oria, og drifter RFID-løsning fra Bibliotheca. Biblioteket har også ansvaret for noe forskningsstøtte ved UNIS.

UNIS søker etter en spesialbibliotekar/rådgiver for utvikling av forskningsstøtte, herunder implementering av Nasjonalt vitenarkiv ved UNIS.

Les mer om Nasjonalt vitenarkiv (NVA) her: Nasjonalt vitenarkiv | Unit

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Iverksetting og innføring av Nasjonalt vitenarkiv (NVA) ved UNIS’ bibliotek
 • Utarbeide lokale retningslinjer og rutiner
 • Opplæring og brukerstøtte
 • Utvikling av infrastruktur rundt forskningsstøtte i tråd med sektorens satsning på Åpen forskning
 • Bibliometri og andre oppgaver kan tidvis bli lagt til stillingen

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning på universitets-/høgskolenivå (minimum bachelorgrad eller tilsvarende). Utdanning innen bibliotek- og informasjonsvitenskap er en fordel
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Høy digital kompetanse og systemforståelse

Det er en fordel med:

 • Erfaring fra prosjektarbeid, gjerne prosjektledelse
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor universitets- og høyskolesektoren, eller instituttsektoren

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Tar ansvar og har prosjektlederevner
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er serviceinnstilt, engasjert og omgjengelig

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen blir tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

UNIS kan tilby en utfordrende og variert jobb, i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. Som ansatt er man medlem i Statens Pensjonskasse. Vi tilbyr også gode forsikringsordninger, betalt reise- og flyttekostnader ved oppstart i stillingen og tjenestebolig.

Tilsetting er i stillingskode 1515 spesialbibliotekar ev. 1434 rådgiver i statens regulativ. Innplassering og avlønning etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifisert søker kan høyere avlønning avtales. I tillegg til lønnen ytes et Svalbardtillegg tilsvarende kr. 38 520,- pr. år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 8 %.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsfrist: 15. mai 2022

Søk stillingen elektronisk i Jobbnorge.

Det er mulig å be om å få navnet/søknaden unntatt offentligheten iht. offentlighetsloven § 25. Ønsket må i tilfelle begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at skulle ønsket ikke bli tatt til følge, vil søkeren bli kontaktet og få mulighet til å trekke søknaden.

Longyearbyen

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2400 innbyggere og har et godt tjenestetilbud, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS