LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver / spesialbibliotekar - Universitetsbiblioteket

Søknadsfrist: 28.11.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Vi søker en selvstendig, fleksibel og løsningsorientert medarbeider til Universitetsbiblioteket – Hammerfest, der det er ledig en 50 % stilling som rådgiver/spesialbibliotekar. Biblioteket har til sammen 1,5 stillinger. Organisatorisk hører stillingen inn under UBs Avdeling for publikumstjenester, men det daglige arbeidet i Hammerfest ledes av daglig leder der.

UiT Norges arktiske universitet, Universitetsbiblioteket (UB) er organisert i tre avdelinger, og har til sammen 10 bibliotek i Tromsø, Alta, Hammerfest, Narvik og Harstad. Bibliotekene er nært knyttet til fagmiljøene og UB legger vekt på nyskaping og aktiv dialog med sine brukere. Forskning, utdanning og formidling er viktige områder for våre tjenester og vi har en offensiv holdning til utfordringene et moderne forskningsbibliotek står overfor. Elektroniske tjenester, undervisning i bruk av bibliotekets ressurser, undervisning, institusjonspublisering og annen formidling utgjør viktige satsingsfelt for UB.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil i stor grad arbeide med publikumskontakt og formidling. Eksempel på arbeidsoppgaver er brukeropplæring og undervisning, samt veiledning av brukere over skranke og på nett. Den som ansettes vil også ta del i UBs øvrige arbeid med utvikling og drift av relevante tjenester for UiTs ansatte og studenter.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Seksjonssjef Mariann Løkse:

eller spesialbibliotekar Ronald Sivertsen:

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • Gode digitale kunnskaper dokumentert med formalkompetanse eller beskrevet som erfaring med bruk av digitale systemer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og på engelsk. Det forutsettes at søknad skrives på skandinavisk.

Ønskede egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye oppgaver
 • Erfaring fra fag- eller forskningsbibliotek er en fordel
 • Erfaring fra formidlingsvirksomhet eller servicerelatert arbeid en fordel

Personlig egnethet tillegges vekt.Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling og stillingens arbeidsoppgaver og/eller ansvarsområde kan endre seg over tid. Dette stiller store krav til omstilling og den som ansettes må være villig til å tilpasse seg slike endringer.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1515 spesialbibliotekar, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS