LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Universitetsbibliotekar

Søknadsfrist: 18.05.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.

Om stillingen

Universitetsbiblioteket (UB) har ledig vikariat i 100 % stilling ved studiested Stjørdal i perioden 01. august 2021- 31. juli 2022.

Studiested Stjørdal har om lag 1000 studenter fordelt på trafikklærerutdanningen samt en økende grad av samlingsbaserte studietilbud fra Handelshøgskolen. UB Stjørdal har 1 ansatt. Den som ansettes skal primært drifte Universitetsbiblioteket ved studiested Stjørdal.

Stillingsinnehaver skal samarbeide med fagmiljøene på studiestedet med siktemål å utvikle relevante bibliotektjenester. Det forventes at stillingsinnehaver også aktivt bidrar i utviklingen av UBs samlede tjenestetilbud. Stillingen har stor kontaktflate og den som ansettes må ha utpreget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig.

UB har bibliotek ved alle studiestedene i Nord universitet. Hovedbiblioteket ligger i Bodø. Vi bidrar til et godt studiemiljø ved blant annet å stille faglitteratur, veiledningstjenester, gruppearbeidsplasser og individuelle leseplasser tilgjengelig. Det tilbys opplæring i informasjonssøk, kildekritikk, referansehandtering m.m. UB yter forskningstjenester, bl.a. innen forskningsdokumentasjon og åpen forskning. Universitetsbiblioteket er i utvikling. Digitale system og løsninger nyttes for å lette brukernes tilgang til forsknings- og læringsressurser, og til bibliotekets tjenester. Den som ansettes forventes å bidra aktivt i videre utvikling. UB er organisert i tre seksjoner: Lærings- og forskningstjenester, informasjonsressurser og publikumstjenester. For mer informasjon, se våre hjemmesider.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av biblioteket
 • Undervisning i informasjonskompetanse og bruk av digitale læringsressurser
 • Veiledning og opplæring i informasjonssøk, referansehandtering og akademisk skriving
 • Systematisk litteratursøk med fokus på kunnskapsoversikt og forskning innen fagfelt
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle tjenestetilbudet som seksjonen forvalter
 • Kontakt med fagmiljø for å sikre utvikling av relevante bibliotektjenester
 • Deltakelse i bibliotekets førstelinjetjeneste

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som universitetsbibliotekar kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet. Bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende bibliotekfaglig, eller økonomisk utdannelse anses som en fordel, men er ikke en betingelse
 • Utviklingsorientert mot et digitalt undervisningstilbud
 • Relevant IT-kompetanse. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med pedagogiske nettsider
 • Det er ønskelig at den som ansettes har erfaring med undervisning
 • Det er ønskelig med teknologirelaterte og/eller pedagogiske fag i fagkretsen
 • Skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk
 • Gode kommunikasjonsevner

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • God formidlingsevne og lyst og vilje til å drive formidling og veiledning

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi kan tilby

UB kan tilby den rette medarbeideren en utfordrende jobb i et variert faglig miljø, med god mulighet for personlig utvikling. Nord universitet har velorganiserte arbeidsforhold og gode velferdsordninger. Som ansatt blir du automatisk medlem i Statens Pensjonskasse. Medlemskapet gir gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån til konkurransedyktige betingelser.

Stillingen lønnes i Statens regulativ kode 1199 universitetsbibliotekar Ltr. 56-64 (kr. 498 800 - 575 600). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 18.05.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30088577

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS