LEDIG STILLING VED NMBU

Spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar – 2 faste stillinger

Søknadsfrist: 15.09.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

NMBU Universitetsbiblioteket er en enhet i avdelingen Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid. Tjenester og samlinger skal gi støtte til fremragende utdanning, forskning og innovasjon. Universitetsbiblioteket skal bidra til å gjøre studenter og ansatte kompetente i det vitenskapelige kunnskapssamfunnet. Våre to enheter, Universitets-biblioteket Veterinærbygningen og Universitetsbiblioteket Sørhellinga, innrammer Campus Ås og gir god nærhet til studenter og ansatte. NMBUs lærings- og skrivesenter er samlokalisert med universitetsbiblioteket i den nye Veterinærbygningen. Universitetsbiblioteket har 18 medarbeidere.

Har du lyst til å jobbe med bibliotektjenester ved bærekraftuniversitetet?

Vi søker to allroundere som ønsker å jobbe i NMBU Universitetsbiblioteket med varierte oppgaver overfor studenter og ansatte

Om stillingen

NMBU Universitetsbiblioteket har ledig to faste stillinger som spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar.

NMBUs målsetting er et relevant, samhandlende, kompetent og fremtidsrettet universitetsbibliotek. Vi er en enhet i avdelingen Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid.

Våre satsningsområder er:

 • Tjenester for utdanning og læring
 • Åpen forskning og innovasjon
 • Forvaltning av kunnskapskilder
 • Biblioteket som faglig og sosialt knutepunkt

Stillingene gir allsidige og spennende oppgaver innenfor satsings-områdene. Disse vil gjennomføres i nært samarbeid med kolleger, og gjennom utstrakt kontakt med studenter, ansatte og ulike fagmiljøer.

Det vil være oppgaver ved begge våre enheter i Veterinærbygningen og Sørhellinga.

Arbeidsoppgaver

Stillingene gir oppgaver overfor studenter og forskere innenfor:

 • Publikumstjenester
 • Kontaktbibliotekar mot aktuelle fakultet
 • Undervisning og utdanningsstøtte
 • Litteratursøk og forskningsstøtte
 • Tilrettelegging av samlinger

Stillingene vil delta i brukerstøtte i bibliotekets fagsystemer, formidling og utvikling av biblioteket som sosial og faglig møteplass.

Biblioteket er under omstilling og stillingene kan tillegges endrede oppgaver.

Kompetanse:

Kvalifikasjoner:

Vi søker både nyutdannede og mer erfarne kolleger som gjennom sin kompetanse og/eller praksis, kan bidra til å utvikle våre faglige tjenester og kapasitet i tråd med satsningsområdene for universitetsbiblioteket.

 • For tilsetting som spesialbibliotekar kreves minimum bachelor i bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende utdanning fra høgskole eller universitet
 • For tilsetting som universitetsbibliotekar kreves utdanning på masternivå. Videre kreves bibliotekfaglig kompetanse gjennom utdanning eller relevant erfaring fra universitets- eller høgskolebibliotek. Kvalifiserte kandidater med godkjent doktorgrad eller som er vurdert kvalifisert til opprykk til førstebibliotekar etter departementets opprykksregler tilsettes som førstebibliotekar
 • Stillingene krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Interesse og evne for publikumsarbeid og formidling vektlegges
 • Det er ønskelig med kompetanse/praksis på litteratursøk
 • Det er ønskelig med kompetanse/praksis fra undervisning
 • Det er ønskelig med kompetanse/praksis på digitale tjenester

Personlige egenskaper:

Vi søker to nye kollegaer med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi ønsker at dere bidrar med engasjement, initiativ og gir oss ideer for å utvikle universitetsbiblioteket i samarbeid med våre omgivelser. Dere er selvstendige og kombinerer dette naturlig med å være del av våre team. Vi søker trygge formidlere med utstrakt evne til tverrfaglig dialog.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingene innplasseres i stillingskode 1515 Spesialbibliotekar ltr. 49-69 (NOK 454 200-637 900) eller 1199 Universitetsbibliotekar LR 25 ltr 51-71 (NOK 468 300 – 665 700) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 15.09.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS