LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Tjenestedesigner – Executive

Søknadsfrist: 20.06.2021

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Erfaren tjenestedesigner for livslang læring

Vil du bidra til å skape fremragende opplevelser for voksne studenter som ønsker livslang læring? I denne stillingen vil du delta i alle faser i designprosessen - helt fra å definere hva utfordringen er, til innsikt, visualisering, utvikling, testing og implementering.

På BIs videreutdanningstilbud, Executive deltar studentene både fysisk på våre campus i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger eller virtuelt i våre digitale læringsplattformer.

BI har inngått et strategisk samarbeid med flere verdensledende handelshøyskoler gjennom FOME alliansen. Dette er grep som bidrar til at vi når visjonen om å skape livslang læring i verdensklasse. Vil du være med på denne reisen, så er du den vi ser etter. Mange berøringspunkter gir en unik mulighet til å kommunisere med studentene og utvikle konsepter og systematikk for å bygge minneverdige læringsopplevelser og studieløp i særklasse. Som vår tjenestedesigner vil du få en nøkkelrolle i dette arbeidet og stor mulighet til å påvirke hvordan dette skal gjøres.

BI har implementert den verdensledende plattformen SalesForce som sitt Customer Experience system, noe som innebærer svært mange muligheter for å systematisere og digitalisere interaksjon med studentene.

Hovedansvar og oppgaver

Avdelingen Studentopplevelser er en relativt ny enhet organisert under Nasjonale Executive Programmer. Alle som jobber i avdelingen er ansvarlige for utvikling av konsepter som skal heve totalopplevelsen for studenter på Executive, samt støtte våre faglige i utvikling av nye kurs, programmer og konsepter. I denne rollen vil du være sentral i utviklingsarbeid knyttet til kundereiser/studentreiser.

Dine oppgaver vil være:

 • Planlegge og legge til rette for brukerrettede prosesser
 • Delta og fasilitere flere prosesser parallelt.
 • Hente innsikt gjennom blant annet dybdeintervjuer, observasjoner og workshoper for å avdekke behov, etablere felles forståelse og samskape nye løsninger.
 • Tverrfaglig teamarbeid, men du må også kunne ta ansvar for egne leveranser.
 • Finne systemer og sammenhenger i komplekse og sammensatte problemstillinger.
 • Omsette innsikt til verdifulle løsninger, brukerteste og justere.
 • Skriftlig og muntlig formidling av prosess og resultater internt, til kunder og samarbeidspartnere.
 • Design og implementering av kundereiser og systematiske kommunikasjonskonsepter i SalesForce (Marketing Cloud og Community Cloud)

Ønsket kompetanse og personlige egenskaper

 • Har høyere utdannelse innen tjenestedesign eller annen relevant utdannelse
 • Flere års erfaring som tjenestedesigner
 • Er stødig på å bruke visualiseringer både som et verktøy og som leveranse.
 • Høy digital kompetanse eller høy motivasjon for å lære å utnytte digitale CX verktøy
 • Har gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig.

Vi ser etter deg som er åpen og nysgjerrig på univeritet - og høyskolesektoren, ulike fagområder, temaer og utfordringer i samfunnet. Du er god med mennesker og opptatt av å skape gode resultater. Du er god til å formidle gjennom dialog, presentasjon og visualisering og du er opptatt av brukeren.

Vi kan tilby:

 • Jobbe med meningsfulle prosjekter/konsepter som bidrar til at mennesker lykkes med sine studieløp
 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, med hyggelige, engasjerte og kompetente kollegaer
 • En spennende organisasjon med stor aktivitet og høye ambisjoner
 • Mulighet til å påvirke og utvikle avdelingen Studentopplevelser
 • Store, flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Mulighet til å få dekket studier ved BI Executive
 • Delta i mange flotte sosiale tiltak som kor, trening mm.
 • 35 timers uke og alltid fri dagene i julen og påsken
 • Bli en del av designmiljøet på BI

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS