LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Rådgiver - CISO

Søknadsfrist: 30.05.2021

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Rådgiver informasjonssikkerhet og personvern (CISO)

Om stillingen

Ved BI er det opprettet ny fast stilling som rådgiver for informasjonssikkerhet og personvern (CISO). I denne stillingen vil du få ansvar for å etablere, videreutvikle og ivareta ledelsessystemet for informasjonssikkerhet og prosesser for etterlevelse av GDPR. Stillingen krever utstrakt samarbeid med personvernombudet, ansvarlig for sikkerhet og beredskap, samt BIs Digital avdeling.

Stillingen har en koordinerende funksjon på vegne av BIs ledelse innenfor sitt fagområde.Stillingen er organisert i enheten Governance, Risk & Compliance (GRC) og rapporterer til leder av denne enheten. Stillingen vil også rapportere til BIs ledergruppe ved bl.a. ledelsens gjennomgang og til BIs styret etter behov .

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppfølging og videreutvikling av ledelsessystemet for informasjonssikkerhet og personvern
 • Etablere / tilpasse og implementere strategi, policy og prosedyrer innen informasjonssikkerhet og personvern
 • Koordinere, fasilitere og oppfølging av risiko og sårbarhetsanalyser
 • Opplæring av ansatte innen informasjonssikkerhet og personvern
 • Oppfølging og koordinering av personvernkoordinatorer
 • I samarbeid med Digital overvåke, analysere og håndtere trusler knyttet til informasjonssikkerhet og personvern
 • Delta i beredskapsteam og lede håndtering av alvorlige hendelser
 • Generell rådgivning innen informasjonssikkerhet og personvern
 • Rapportering til BIs ledelse og andre relevante aktører

Kompetansekrav

 • Høyere relevant utdanning på masternivå
 • Minimum 5 års erfaring innen arbeid innen informasjonssikkerhet og personvern
 • Kjennskap til, og erfaring med, gjeldende lovverk innen informasjonssikkerhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

Du evner å sette deg inn i informasjonssikkerhet og personvern på et strategisk nivå på tvers av Bi sine fagområder. Du viser initiativ, har gode samarbeidsegenskaper og er flink til å kommunisere ut over eget fagområde. Rollen forutsetter at du er løsningsorientert, jobber strukturert og planmessig.

 • Sertifisering innen informasjonssikkerhet som f.eks. ISO 27001 Lead implementer eller CISA
 • Sektorerfaring
 • Erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse
 • Erfaring med verktøyet Servicenow er positivt, men ingen nødvendighet

Vi tilbyr

 • En meget spennende stilling med gode utviklings- og påvirkningsmuligheter  
 • En offensiv og fremoverlent kompetanseorganisasjon med stor aktivitet og høye ambisjoner  
 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, med hyggelige, engasjerte og kompetente kollegaer. 
 • Mulighet for videreutdanning og kompetansepåfyll fra Nord-Europas største handelshøyskole. 
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger. 
 • En arbeidsplass med mulighet for en sunn balanse mellom jobb og privatliv. 

Arbeidssted vil være BIs campus i Oslo (Nydalen). 

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS