LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Høyskolelektor innen Samfunnsøkonomi

Søknadsfrist: 15.02.2023

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI er det ledig en 100 % stilling som høyskolelektor i Samfunnsøkonomi. Stillingen vil være tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi.

Vi søker en allsidig Samfunnsøkonom med undervisningserfaring som kan forelese innenfor et bredt spekter av kurs på samfunnsøkonomi på bachelornivå. Undervisningen vil i all hovedsak foregår på norsk.

JOBBESKRIVELSE

Det er en ambisjon at BI gjennom sitt faglige virke skal markere seg på den internasjonale forskningsarenaen og samtidig utvikle studentenes faglige kompetanse og ferdigheter. Relevans og innflytelse på praksis skal sikres gjennom utstrakt kontakt med arbeidslivet. Undervisningen skal bygge på forskningsfronten, vise praktisk relevans for arbeidslivet samt utvikle både faglig kompetanse og ferdigheter hos kandidatene.

FORVENTNING OG FORPLIKTELSER

Alle medarbeidere forventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og i et omfang som minimum tilsvarer undervisningsplikt for stillingen. Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingen innenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. Vi har fokus på kvalitet og kompetanseutvikling. Pedagogisk virksomhet skal løpende dokumenteres og understøtter prosessen for videre akademisk karriereutvikling til alle stillinger.

De som er ansatt i en pedagogisk stilling, har plikt til å holde seg faglig oppdatert. Det er ingen forskningsplikt i pedagogiske stillinger. Vi foretrekker søkere som har ambisjoner og planer for utvikling i en utdanningskarriere.

KVALIFIKASJONSKRAV

 • Minimum mastergrad (5 år)
 • Relevant yrkespraksis fra samfunn eller næringsliv
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller gjennom undervisning og veiledning
 • Gode norske og engelske språkferdigheter

DET ER OGSÅ ØNSKELIG AT AKTUELL KANDIDAT KAN:

 • Dokumentere erfaring med interaktive undervisningsmetoder
 • Kunnskap om og interesse for moderne pedagogiske tilnærminger, samt erfaring med utvikling av studieprogram vil bli verdsatt
 • Det vil også vektlegges erfaring fra næringsliv og/eller offentlig sektor

I henhold til myndighetenes bestemmelser, har BI vedtatt krav til utdanningskompetanse for fast faglig ansatte. Som et minimum skal slike kvalifikasjoner til enhver tid møte læringsutbyttet av BIs pedagogiske grunnkurs eller tilsvarende. Til stillinger som høyskolelektor og førsteamanuensis, kan denne spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse.

DET VI KAN TILBY

Stillingen tilbyr normalt medlemskap i BIs kollektive pensjonsordning.

 • Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler
 • God forskningsstøtte og publiseringsgodtgjørelse
 • Støttende fagmiljø
 • Sterkt fokus på profesjonell karriereutvikling

SØKNADSPROSESS

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt BIs retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen, må sende inn søknaden sin elektronisk via «Send søknad»-knappen, og laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV og publikasjonsliste
 • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
 • Eventuelle vitenskapelige arbeider (inntil 15 arbeider)
 • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
 • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Kvinner oppfordres til å søke. Handelshøyskolen BI legger vekt på likestilling og mangfold.

Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

MER INFORMASJON

Mer opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte instituttleder Tommy Sveen (92062464) eller administrasjonssjef Kari-Mette Sætersdal (97659483).

Søk her

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS