LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Leder - Business- and Programme Development

Søknadsfrist: 13.10.2023

Handelshøyskolen BI

Stiftelsen Handelshøyskolen BI er en av Europas største og høyest rangerte handelshøyskoler med over 20.000 studenter, mer enn 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor til master og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet.BI innehar noen av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene ledelse, strategi, finans, økonomi og markedsføring. Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 900 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,8 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Handelshøyskolen BI søker leder for Business- and Programme Development!

Customised Programmes er en av tre forretningsenheter i BIs Executive-divisjon. Customised har ansvaret for å levere verdiskapende skreddersydde kompetanseprogram til næringslivet og til offentlig sektor. Avdelingen har i dag 17 ansatte organisert i to team, Business and Programme Development og Programme Operations. I 2022 omsatte Customised for over 100 millioner fordelt på over 30 prosjekter. BI har betydelig satsing innen utdanningsledelse, helseledelse og utvikler en portefølje innen bygg- og anleggssektoren samt maritim sektor. I tillegg utvikles og gjennomføres en rekke spennende programmer for næringslivet. Satsingene utvikles i tett samarbeid med BIs fremragende fagkrefter og forskningssentre som retter seg mot disse sektorene.

Vi søker nå etter en leder for Business- and Programme Development. Enheten består i dag av fem Business Developers hvor deres viktigste oppgave er å være bindeledd mellom våre kunder og andre bidragsytere innen utvikling og programgjennomføring. Som leder for har du et særlig ansvar for å tilrettelegge for god prosjektledelse i innsalg, utvikling og gjennomføring av BIs portefølje av skreddersydde programmer. Sammen med direktør for Customised og programdirektører, vil du også ha ansvar for å skape vekst og lønnsomhet i porteføljen.

Som del av ledergruppen i avdelingen har du også et operativt porteføljeansvar for programmer innenfor sektorer som utgjør BIs strategiske satsingsområder.

Hovedansvar og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for utvikling og kontinuerlig forbedring av profesjonelle prosesser overfor kunder og interne avdelinger, med særlig ansvar for å styrke Business Developer (BD) rollen som en strukturert kommersielt orientert prosjektleder for tverrfaglige leveranseteam.
 • Bidra aktivt i avdelingens Bid/no bid vurderinger for måloppnåelse av både strategiske og økonomiske karakter og sikre gode samarbeidsprosesser i divisjonen. 
 • Representere Customised i interne prosjekter hvor BD-rollen er særlig involvert. 
 • Lede arbeidet med rapportering til Financial times ranking. 
 • Aktivt bidra i strategiarbeid for avdeling og divisjon og delta i Customised sin ledergruppe samt Executive divisjonens utvidete ledergruppe for aktiv kunnskapsutvikling og deling i avdeling og divisjon. 

Ønsket kompetanse:

 • Ledererfaring fra endringsledelse og profesjonalisering av interne prosesser, samt erfaring/kompetanse innen prosjektledelse og prosjektarbeid.
 • Erfaring med å skape resultater og å bygge relasjoner mot arbeidslivet, både offentlig- og privat sektor vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra store komplekse organisasjoner hvor god samhandling er avgjørende for å lykkes.
 • Erfaring fra ledelse av porteføljer ansees som en fordel, gjerne fra consulting.
 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren teller positivt.
 • Gode kommunikasjonsevner og språklig styrke. Krav om gode norsk- og engelskferdigheter.
 • Utdanning på masternivå eller høyere.

Personlige egenskaper:

 • Tillitsskapende.
 • Forretningsorientert, kundeorientert og serviceinnstilt.
 • Gjennomføringskraft, tydelig og strukturert.
 • Samarbeids- og løsningsorientert som liker å jobbe i skjæringspunktet mellom forskning og praksis.

Vi tilbyr:

 • En sentral rolle hos en av Europas største og beste handelshøyskoler.
 • En sterk posisjon i et marked i vekst og utvikling.
 • Bredt ansvar og store muligheter til å påvirke og utvikle.
 • Et faglig og sosialt arbeidsmiljø, med hyggelige, engasjerte og kompetente kollegaer.
 • En av landets beste pensjons- og forsikringsordninger.
 • Det legges opp til en balanse mellom jobb og privatliv.
 • Betingelsene er konkurransedyktige.

Søk her

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS