LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Delprosjektleder - Digital Skoleeksamen

Søknadsfrist: 22.06.2021

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ønsker du å jobbe med prosjektledelse?

Handelshøyskolen BI gjennomfører en rekke prosjekter knyttet til forbedring, effektivisering, og digitalisering av virksomheten. Gjennomføring av eksamen er en viktig arbeidsprosess i en utdanningsinstitusjon som BI. BI har som målsetning at flesteparten av eksamenene skal gjennomføres digitalt.

BI har i dag en egenutviklet løsning for digital eksamen som nå skal byttes ut til fordel for en standard løsning som brukes av en rekke andre utdanningsinstitusjoner i Norge. Den nye løsningen består av en standardløsning fra en ekstern leverandør, dog med pågående nyutvikling i kombinasjon med BIs egenutviklede integrasjonsplattform.

Oppdraget er knyttet til den praktiske implementeringen av den nye løsningen, og innføring av bruk av studentens egen PC på digitale skoleeksamener (Bring Your Own Device – BYOD).

Arbeidsoppgaver:

Som delprosjektleder BYOD skal ressursen tilrettelegge for implementering og skalering av en operativ løsning for digitale skoleeksamener basert på BIs valgte eksamensløsning. BYOD skal deretter innføres i samarbeid med linjeorganisasjonen og driften overføres til denne.

Hovedoppgavene er som følger:

 • Tydeliggjøre tekniske og fysiske krav til studenters utstyr og BIs eksamenslokaler for BYOD
 • Gjøre avtaler inkludert SLA for eksterne lokaler
 • Definere roller og ansvar i forhold til forberedelser og praktisk gjennomføring
 • Sørge for involvering av relevante organisasjonsenheter for teknisk tilrettelegging og support
 • Sørge for informasjon til og opplæring av opplæring av studenter og ansatte
 • Praktisk gjennomføring av testeksamener
 • Andre relevante prosjektoppgaver i perioder hvor delprosjektet BYOD gir mulighet til det

Øvrige oppgaver:

 • Delta i faste prosjektmøter, sikre flyt og felles forståelse på tvers av teknisk og funksjonelt team.
 • Delta i møter med øvrige prosjekt- og linjeressurser for avklaringer
 • Være bindeleddet mellom Eksamenskontoret og prosjektet på BYOD
 • Produksjon av rutiner og prosesser for planlegging og praktisk gjennomføring

Kompetanse:

Oppdraget krever en ressurs med interesse for strukturering og gjennomføring av operative oppgaver i større organisasjoner. Du bør også ha god teknisk kompetanse og erfaring med teknisk oppgavehåndtering og dokumentasjon.

Kompetanse vi ser etter er:

 • Prosjektlederkompetanse
 • Operativ forståelse for institusjonens og studentenes behov i eksamenssituasjon
 • God teknisk forståelse – kan delta i diskusjoner og forstå konsekvensene av løsningsvalg i prosjektet.
 • Generell interesse og forståelse for teknologi brukt av studenter i et typisk studieløp
 • Ønskelig med erfaring med UH-sektor

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner med evne til å kommunisere bredt i større organisasjoner
 • Fremoverlent og selvgående, proaktiv på å identifisere og følge opp oppgaver i tråd med listen over
 • Strukturert og ryddig i kommunikasjon og dokumentasjon

Varighet:

Oppstart så snart som mulig, og absolutt senest 15.8.2021. Antatt behov er ut juni 2022, men tidsperioden kan bli forlenget i løpet av oppdraget.

Vi tilbyr:

 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, med hyggelige, engasjerte og kompetente kollegaer
 • Varierte oppgaver og mulighet til å jobbe i team
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring. 
 • 35 timers uke og fri dagene i jul og påske
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

SØKNADSFRIST: Snarest, og ikke senere enn 22. juni. Aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS