Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Førsteamanuensis i markedsføring med vekt på digitalisering

Søknadsfrist: 22.06.2020

Handelshøyskolen BI

Campus Bergen er BIs største campus utenfor Oslo, sentralt lokalisert på Marineholmen. Det er ca. 2400 fulltidsstudenter ved campus Bergen, fordelt på 10 forskjellige bachelorprogrammer. Fagstaben ved campus Bergen består av 17 fulltidsstillinger fordelt på BI sine ulike institutter.

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet. BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse.

Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI, campus Bergen, er det ledig stilling som førsteamanuensis i markedsføring med vekt på digitalisering. Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet campus Bergen, og vil være faglig tilknyttet Institutt for markedsføring.

Stillingen krever doktorgrad innenfor fagområdet. Søkere i avsluttende fase av doktorgradsarbeidet er også velkommen til å søke, men de vil da bli ansatt i midlertidig høyskolelektorstilling med krav om kvalifisering. Den som blir ansatt vil få fast stilling ved oppnådd doktorgrad innenfor en kvalifiseringsperiode på maksimalt 2 år.

Vi søker en kandidat med forsknings- og undervisningskompetanse innenfor følgende fagområder

:• Markedsføring og/eller

• Digital markedskommunikasjon

Det er forventet at kandidaten skal undervise og veilede studenter på bachelor- og master nivå, bidra til nasjonal og internasjonal forskning og/eller pedagogisk utviklingsarbeid. For tilsetting som førsteamanuensis vil stillingen inneholde både undervisning, forskning og publisering.

Kompetansekriterier og kvalifikasjonskrav:

• Relevant doktorgrad eller i avsluttende fase av relevant doktorgrad.

• Dokumenterte pedagogiske kvalifikasjoner, pedagogiske ferdigheter og bred undervisningserfaring innen feltet.

• Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.

BI stiller krav til fast ansattes utdanningsfaglige kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Ved vurdering og rangering blir det lagt vekt på:

• Utdanning og/eller forskningserfaring innen markedsføring og/eller digital markedskommunikasjon

• Vitenskapelige publikasjoner innen feltet

• Relevante vitenskapelige publikasjoner de siste tre-fem årene

• Praksisnær arbeidserfaring

• Gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i tverrfaglige fellesskap

• Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Annen rådgivnings-, formidlingsvirksomhet, forskningsledelse og bidrag i forskningsprosjekter vil det også kunne tas hensyn til. I tillegg vil det bli tatt hensyn til eventuell administrativ erfaring, ledelseskompetanse og næringslivskunnskap.

Handelshøyskolen BI Campus Bergen tilbyr utdanning bl.a. innen markedsføring og digital kommunikasjon på bachelornivå. Undervisning, veiledning av studenter samt sensur inngår i stillingen. Erfaring fra formidling eller pedagogisk virksomhet vil tillegges vekt.

Kvinner oppfordres særskilt til å søke.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Stillingen er knyttet til BIs kollektive pensjonsordning og lønnes etter avtale.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Handelshøyskolen BI ved instituttleder Line Lervik-Olsen, tlf. 46410553, eller
  • Direktør ved campus Bergen Elisabeth Anfinsen Seim,tlf 98251612

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no